LawNet Member Business

LawNet Member Business

Νομοθεσία (το Σύνολο των κατηγοριών) + Νομολογία + eLaw  απο 160€

Μέσα από τα ιδιαίτερα προγράμματά του, το LawNet Members σας εξασφαλίζει πρόσβαση και στις τρεις (3) «Μηχανές νομικής έρευνας και τεκμηρίωσης» του LawNet.gr, με ιδιαίτερα προνομιακούς όρους.

Προνόμια LawNet Members