Πλειστηριασμοί Ακινήτων * 12 μήνες

Πλειστηριασμοί Ακινήτων * 12 μήνες
Τα ακίνητα που πρόκειται να εκπλειστηριασθούν την επόμενη εβδομάδα μέσω:

E-mail: Aποστολή αναλυτικού φύλλου excel στο email σας

Web: Όλα τα ακίνητα επάνω σε ένα αναλυτικό ψηφιακό χάρτη

iPhone App: Mobile εφαρμογή με δρομολόγηση κ΄ πλήρη στοιχεία

 

Σε ποιους απευθύνεται:

Η υπηρεσία απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο να επενδύσει στην αγορά των

ακινήτων. Ειδικότερα και πιο συστηματικά απευθύνεται στους επαγγελματίες του

συγκεκριμένου τομέα: μεσίτες ακινήτων, τεχνικές εταιρίες, πολ. μηχανικούς κ.α.

 

Η LawNet Α.Ε. συλλέγει και κωδικοποιεί, κάθε εβδομάδα, τα σχετικά ακίνητα της

 περιφέρειας Αττικής, Πειραιά και Πλησιέστερων Νήσων.