Members Login

Εγγραφή
Username:
Password:

Eλλάδα

Απόφαση 353 18-26/4 ΕΦΚΑ: Παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών μηνός Μαρτίου 2018 Μη Μισθωτών
27/04/2018 15:42
Απόφαση 353 18-26/4 ΕΦΚΑ: Παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών μηνός Μαρτίου 2018 Μη Μισθωτών

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. Ε.Φ.Κ.Α. 18/26-04-2018

Α Π Ο Φ Α Σ Η   353

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Φ.Κ.Α., αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α΄ 85/12-05-2016), καθώς και του Ν. 4445/2016 (ΦΕΚ Α΄ 236/19-12-2016) Εφαρμοστικές Διατάξεις του πρώτου.

2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ.9/56379/14950/28-12-2016 (ΦΕΚ 729/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./30-12-2016) Απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς επίσης και τη με αριθμ. πρωτ. Δ9/13781/4467/24-03-2017 (ΦΕΚ 157/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./31-3-2017) τροποποιητική αυτής.

3. Την υπ’ αριθμ. Φ80000/οικ.60298/1472/23-12-2016 Υπουργική Απόφαση.

4. Την υπ’ αριθμ. ΔIΕΙΣΦΜΜ/380/24-04-2018 Εισήγηση της Διεύθυνσης Εισφορών Μη Μισθωτών της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών και Ελέγχων, με θέμα: «Παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών μηνός Μαρτίου 2018 των Μη Μισθωτών ασφαλισμένων (αγροτών, αυτοαπασχολούμενων ελευθέρων επαγγελματιών)».

5. Την πρόταση του αναπληρωτή Προέδρου Δ.Σ. – αναπληρωτή Διοικητή ΕΦΚΑ, κ. Λ. Σέμπου, η καταβολή της τρέχουσας εισφοράς μηνός Μαρτίου 2018 Μη Μισθωτών ασφαλισμένων να παραταθεί μέχρι 18-05- 2018.

6. Τις απόψεις των μελών.

7. Τη σύμφωνη γνώμη των μελών με την εισήγηση της Υπηρεσίας, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την πρόταση του αναπληρωτή Προέδρου Δ.Σ.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Α) Την παράταση της καταβολής της τρέχουσας εισφοράς μηνός Μαρτίου 2018 Μη Μισθωτών ασφαλισμένων μέχρι 18-05-2018, προκειμένου να διασφαλιστεί η εισπραξιμότητα της ανωτέρω εισφοράς και παράλληλα να διατηρηθούν τα ευεργετήματα και δικαιώματα (ασφαλιστική ικανότητα, ενημερότητα κλπ) που είναι συνδεδεμένα με αυτή.

Β)Την άμεση επικύρωση των Πρακτικών.