Members Login

Εγγραφή
Username:
Password:

Law Clipping title

11/01/2006
Κοινωνικά δικαιώματα και νέο θεσμικό πλαίσιο

Του ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΚΟΝΤΙΑΔΗ Αν. καθηγητή Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, δ/ντή Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου Η κρίση του κοινωνικού κράτους λαμβάνει σήμερα νέα ποιοτικά χαρακτηριστικά, καθώς αμφισβητούνται οι αρχές στις οποίες θεμελιώνεται η κοινωνική αλληλεγγύη και εμφανίζονται νέες ανασφάλειες, νέοι κοινωνικοί κίνδυνοι, νέες μορφές κοινωνικού αποκλεισμού, που περιγράφονται ως «νέο κοινωνικό ζήτημα». Την καρδιά του νέου κοινωνικού ζητήματος αποτελεί η κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών. Αν η εργατική τάξη αποτέλεσε το κοινωνικό υποκείμενο που τέθηκε απέναντι στις δυσλειτουργίες της αγοραίας οικονομίας τον 19ο αιώνα, το μεταναστευτικό προλεταριάτο αποτελεί το κοινωνικό υποκείμενο που βρίσκεται στον πυρήνα του νέου κοινωνικού ζητήματος. Η κατοχύρωση κοινωνικών δικαιωμάτων για τους μετανάστες συναρτάται με μια σειρά ερωτημάτων αξιακού τύπου: Πώς είναι νοητό οι αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης και ο κοινωνικοκρατικός χαρακτήρας των σύγχρονων δυτικών δημοκρατιών να υποχωρούν όταν πρόκειται για αλλοδαπούς; Εν προκειμένω ανακύπτει μια αντίφαση μεταξύ αφ' ενός του «προγράμματος της νεωτερικότητας» και αφ' ετέρου του σύγχρονου θεσμικού ρατσισμού. Η διάκριση ανάμεσα σε πολίτες και αλλοδαπούς, που συρρικνώνει τα κοινωνικά δικαιώματα των τελευταίων, διπλασιάζεται μέσα από μια δεύτερη διχοτόμηση, αυτή ανάμεσα στους νόμιμους και τους παράνομους μετανάστες, εκ των οποίων οι δεύτεροι τυγχάνουν μιας θεσμικής μεταχείρισης που κατ' ουσίαν αποδομεί αύτανδρο το πρόταγμα της νεωτερικότητας. Κι όμως, οι παράνομοι μετανάστες είναι ακριβώς εκείνοι που στο πλαίσιο της παραοικονομίας αποτελούν κινητήριο μοχλό ανάπτυξης και προσφέρονται για υπερεκμετάλλευση, αντιμετωπιζόμενοι ως δεύτερης κατηγορίας υποκείμενα δικαίου. Ο νέος νόμος 3386/2005 περιλαμβάνει βελτιώσεις σε σχέση με το νόμο 2910/2001, όπως ιδίως τη σύμπτυξη των δύο αδειών «διαμονής και εργασίας», τη διευκόλυνση της οικογενειακής επανένωσης και τον περιορισμό των γραφειοκρατικών διαδικασιών. Ωστόσο διαπιστώνεται ότι σε πολλά ζητήματα οι βελτιωτικές παρεμβάσεις του νέου νόμου επιχειρούνται κατά τρόπο ελλιπή ή ατελέσφορο. Ενα πρώτο ζήτημα που τίθεται εν προκειμένω είναι κατά πόσον κρίνεται εφαρμόσιμο το νέο μοντέλο για την είσοδο μεταναστών, που αποσκοπεί στη σύνδεση των μεταναστευτικών ροών με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Μήπως το εκ πρώτης όψεως ορθολογικό αυτό μοντέλο στην πράξη έχει αρνητικές συνέπειες για την απασχόληση των αλλοδαπών; Μήπως ο περιορισμός της κινητικότητας και ευελιξίας των αλλοδαπών εργαζομένων, που απασχολούνται κατ' εξοχήν σε εποχικές εργασίες χαμηλής ειδίκευσης, λειτουργεί εν τέλει εις βάρος της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς εργασίας; Μήπως οι υπέρμετροι αυτοί περιορισμοί οδηγούν αντίστροφα σε διόγκωση της αδήλωτης εργασίας; Μήπως, τέλος, το μοντέλο που εισήγαγε ο νέος νόμος, προβλέποντας τον ορισμό του αριθμού αδειών όχι μόνο ανά νομό, ειδικότητα κ.λπ., αλλά και ανά ιθαγένεια, μπορεί να καλλιεργήσει ρατσιστικά φαινόμενα έναντι υπηκόων από συγκεκριμένες χώρες, να οδηγήσει σταδιακά στον κοινωνικό αποκλεισμό τους και να προκαλέσει ακόμη εντονότερες διχοτομήσεις μέσα στο σώμα των αλλοδαπών εργαζομένων; Πέραν τούτου, η διαδικασία κοινωνικής ένταξης των μεταναστών αποπνέει στο νέο νόμο μια τάση σύνδεσης των επιμέρους δράσεων με συγκεκριμένες επιδιωκτέες συμπεριφορές από την πλευρά τους, με την «απόδειξη» της βούλησής τους να επιδείξουν ένα συγκεκριμένο κοινωνικό, για να αποφευχθεί ο όρος «εθνικό», ήθος. Υπό μια εκδοχή, πρόκειται μάλλον για ένα μοντέλο κοινωνικής ένταξης που κλίνει προς μια διαδικασία κοινωνικής πειθάρχησης. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 10/01/2006

11/01/2006
Αλήθειες για το φαινόμενο και νέος νόμος

Κλείνουν δεκαπέντε χρόνια από τότε που η Ελλάδα βίωσε την κατάρρευση των καθεστώτων του «υπαρκτού σοσιαλισμού» μέσα από τη μετατροπή της σε κοινωνία υποδοχής μαζικών μεταναστευτικών ρευμάτων, κυρίως από τις χώρες της Βαλκανικής. Σε αντίθεση με ορισμένες επιπόλαιες εκτιμήσεις της αρχικής περιόδου, αλλά και με τους ευσεβείς πόθους κάποιων κύκλων, οι μετανάστες «ήρθαν για να μείνουν», και ήδη τίθενται μια σειρά ζητήματα που αφορούν τη δεύτερη γενιά των μεταναστών, αλλά και τις εκατοντάδες χιλιάδες ξένων που ζουν και εργάζονται στη χώρα για τουλάχιστον δέκα χρόνια. Τα ζητήματα αυτά είναι πολυδιάστατα, όπως ακριβώς είναι και το μεταναστευτικό φαινόμενο, το οποίο, ανεξαρτήτως του εάν, κατά πόσον, πώς, πότε και από ποιους διατυπώνεται ως συστηματικός λόγος στη δημόσια ατζέντα, παράγει εξ αρχής πολλαπλά αποτελέσματα για την ελληνική κοινωνία: το δημογραφικό ισοζύγιο θα ήταν αρνητικό χωρίς τους μετανάστες, ο πληθωρισμός θα ήταν σαφώς υψηλότερος χωρίς τα χαμηλά μεροκάματα της ξένης εργατικής δύναμης που παραπέμπουν σε υπεραξία κεφαλαίου 19ου αιώνα, νοικοκυριά και καλλιέργειες στην ενδοχώρα θα είχαν ερημωθεί, ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ θα ήταν μικρότερος, το ασφαλιστικό έλλειμμα δεν θα μπορούσε να προσβλέπει σε ανακούφιση από τη μεταναστευτική εφεδρεία κ.λπ. Την ίδια στιγμή, αυτές οι θετικές συνέπειες από την ύπαρξη μεταναστών -συνέπειες που αρκετοί εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν επιλεκτικά και εργαλειακά- «αντισταθμίζονται» από μία γενικότερη κοινωνική-πολιτισμική δυσανεξία της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους ξένους αυτούς πληθυσμούς. Η περίπτωση Οδυσσέα Τσενάι δεν είναι παρά ένα εμβληματικό παράδειγμα, με πυκνό στερεοτυπικό χαρακτήρα, το οποίο επιβεβαιώνει και την πρωτιά της Ελλάδας σε ευρωπαϊκές συγκριτικές έρευνες για την ξενοφοβία και τον ρατσισμό. Στα δεκαπέντε χρόνια αυτής της πρωτόφαντης για την Ελλάδα μεταναστευτικής εμπειρίας, επιχειρείται η τρίτη κατά σειρά, από το 1991, απόπειρα νομοθετικής ρύθμισης του status των μεταναστών, με το Νόμο 3386/2005 περί εισόδου, διαμονής και κοινωνικής ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια, ο οποίος ισχύει ήδη από την 1η Ιανουαρίου. Με την ευκαιρία αυτή, και με στόχο την ανάπτυξη ενός κριτικού διαλόγου για τις θεσμικές, κοινωνικές και πολιτισμικές παραμέτρους του μεταναστευτικού ζητήματος, το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διοργάνωσε διήμερο συνέδριο στο Ναύπλιο, στις 16 και 17 Δεκεμβρίου 2005, με αντικείμενο το «Νέο θεσμικό πλαίσιο και πολιτικές για τους μετανάστες». Τα αποσπάσματα εισηγήσεων που δημοσιεύονται εδώ δεν εξαντλούν ασφαλώς τις θεματικές ενότητες αυτού του συνεδρίου -οι πλήρεις εισηγήσεις των οποίων θα εκδοθούν σύντομα σε τόμο- αλλά παρέχουν το στίγμα αυτής της πρωτοβουλίας και μπορεί να συνεισφέρουν σε έναν ευρύτερο διάλογο, ο οποίος πρέπει να ξεκινήσει κάποτε και στην Ελλάδα. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 10/01/2006

11/01/2006
Στο... έλεος του εφόρου ο ΦΠA στα ακίνητα - Kαπέλο στις αντικειμενικές κατά την κρίση του!

ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΕΛΗΣ Με καπέλο από τον έφορο και σε τιμές υψηλότερες από τις αντικειμενικές θα φορολογούνται τα ακίνητα πουκατά τη μεταβίβαση επιβαρύνονται με ΦΠΑ. H ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, παρά τις δεσμεύσεις της ότι η φορολογητέα αξία των ακινήτων που υπάγονται σε ΦΠΑ θα είναι η αντικειμενική, προχωρεί τώρα στη θέσπιση νέου τρόπου υπολογισμού για την επιβολή του φόρου. Ο ΦΠΑ δεν θα υπολογίζεται επί των αντικειμενικών αλλά σε τιμές υψηλότερες, ανάλογα με την κρίση του εφόρου και άλλα στοιχεία κόστους κατασκευής. Οι αντικειμενικές τιμές θα είναι η αρχική τιμή, η οποία θα προσαυξάνεται από τους εφόρους. Αυτό σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι δεν θα επιβαρυνθούν μόνο από την αύξηση των αντικειμενικών - έφθασε το 85% - και την επιβολή του ΦΠΑ. Θα επιβαρυνθούν και από το καπέλο στην τιμή του ακινήτου - που θα το ορίσουν οι έφοροι - βάσει του οποίου θα υπολογισθεί και το συνολικό ποσό του φόρου που θα καταβάλλεται στην Εφορία. Το νέο σύστημα υπολογισμού της αξίας των ακινήτων θα περιγράφεται λεπτομερώς σε ειδική απόφαση-εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία σκοπίμως - και παρά το γεγονός ότι τυπικά ο ΦΠΑ στα ακίνητα έχει επιβληθεί από την Πρωτοχρονιά - δεν έχει δημοσιοποιηθεί ώς τώρα, προκειμένου να αποφευχθούν οι αντιδράσεις από το νέο χαράτσι στα ακίνητα. Άλλωστε και ο ίδιος ο υπουργός, κ. Γ. Αλογοσκούφης, σε μια προσπάθεια να αποφευχθούν περαιτέρω αντιδράσεις κατά την ανακοίνωση των επιβαρυντικών για τους φορολογουμένους αλλαγών στη φορολογία των ακινήτων, απέφυγε να αποκαλύψει το νέο σύστημα υπολογισμού του φόρου των ακινήτων, διαβεβαιώνοντας ότι ο φόρος θα επιβληθεί επί των αντικειμενικών. Απίστευτο αλαλούμ Το νέο τρικ της κυβέρνησης αναμένεται να προκαλέσει φορολογική επιβάρυνση αλλά και νέο, απίστευτο αλαλούμ στις μεταβιβάσεις νεόδμητων ακινήτων. Ο νέος τρόπος υπολογισμού της αξίας των ακινήτων, ο οποίος θέτει σε καθεστώς ομηρείας και «συναλλαγής» τους φορολογουμένους έναντι των εφόρων, είναι αποτέλεσμα της εμμονής τής κυβέρνησης να επιβάλει τον ΦΠΑ στα ακίνητα χωρίς να έχουν επιλυθεί οι σχετικές εκκρεμότητες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, η ευρωπαϊκή νομοθεσία ορίζει ότι ο ΦΠΑ στα ακίνητα επιβάλλεται στις πραγματικές (εμπορικές) τιμές. Από την πλευρά της η κυβέρνηση έλεγε μέχρι πριν από μερικές ημέρες ότι σε κάθε περίπτωση θα ισχύσουν οι αντικειμενικές τιμές για τον ΦΠΑ και ότι υπάρχει ειδική διατύπωση στο νομοσχέδιο, με την οποία ξεπερνιέται το πρόβλημα. Στο νομοσχέδιο, συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι «ως φορολογητέα αξία (σ.σ.: του μεταβιβαζόμενου ακινήτου) λαμβάνεται το τίμημα που έλαβε» ο πωλητής του ακινήτου από τον αγοραστή. Στις συνεχείς ερωτήσεις των δημοσιογράφων για την ουσία της διάταξης κατά την παρουσίαση των αλλαγών στους φόρους των ακινήτων, η ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών δεσμευόταν ότι πρόκειται για διατύπωση που απλώς ικανοποιεί τις Βρυξέλλες και ότι σε κάθε περίπτωση ο ΦΠΑ θα επιβάλλεται επί των αντικειμενικών τιμών. Σύμφωνα με υψηλόβαθμους παράγοντες του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, το νέο καθεστώς υπολογισμού της αξίας των ακινήτων θα έχει ως αφετηρία τις αντικειμενικές τιμές, οι οποίες όμως θα προσαυξάνονται κατά την κρίση του εφόρου και με βάση στοιχεία από τον φάκελο της άδειας δόμησης που έχει χορηγήσει η Πολεοδομία. Σε κάθε περίπτωση, ξεκαθαρίζεται ότι η τιμή που θα ορίζει ο έφορος θα είναι υψηλότερη από την αντικειμενική. Στις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος δεν συμφωνεί με την τιμή που ορίζει ο προϊστάμενος της Εφορίας, θα μπορεί να ασκήσει προσφυγή ζητώντας την εκτίμηση του ακινήτου από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών. Αυτό θα οδηγήσει σε μεγάλες καθυστερήσεις στις μεταβιβάσεις, αναγκάζοντας ουσιαστικά τους φορολογουμένους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση, να αποδέχονται την τιμή που όρισε ο έφορος. ΤΑ ΝΕΑ , 10/01/2006

09/01/2006
H EYKAIPIA

ΣΤΑΥΡΟΣ Π. ΨΥΧΑΡΗΣ H καθορισμένη για αύριο συνάντηση του πρωθυπουργού κ. K. Καραμανλή με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. K. Παπούλια σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας περιόδου για τη χώρα. Θα συζητηθεί το ζήτημα της αναθεωρήσεως του Συντάγματος. Το ερώτημα είναι αν η αναθεώρηση του Συντάγματος θα γίνει επ' αγαθώ του κράτους ή θα σημάνει την αρχή νέων κομματικών αντιθέσεων και πολιτικών παιγνίων που θα κρατήσουν τη χώρα στο περιθώριο της αναπτυσσόμενης Ευρώπης. Δεν πάει καιρός που δύο νέοι πολιτικοί (άρα όχι παλαιοπολιτικοί της «φαυλοκρατικής» περιόδου), καθηγητές (άρα γνώστες του αντικειμένου και των κινδύνων) πρωταγωνίστησαν σε αναθεώρηση του Συντάγματος του 1975 και εν συνεχεία ψήφιση των προβλεπομένων ειδικών νόμων, υπό την πίεση εξωπολιτικών παραγόντων: Υπό την παρασκηνιακή πίεση από μερίδα του Τύπου ενήργησε τότε, όπως ομολόγησε τώρα, ο κ. Ευ. Βενιζέλος. O κ. Προκόπης Παυλόπουλος διακινδύνευσε την προσωπική του εγκυρότητα προς χάριν ενός νόμου που είναι βέβαιον ότι ο ίδιος ως καθηγητής του Πανεπιστημίου θα είχε πανηγυρικώς απορρίψει. Ισως χρειάζεται χρόνο για να ακολουθήσει την οδό Βενιζέλου, να ομολογήσει κρίμασι ποίων συνέβαλε στη σύνταξη ενός νόμου που διέσυρε τη χώρα και έδωσε στην παρούσα κυβέρνηση το θλιβερό προνόμιο να είναι η πρώτη εν Ελλάδι η οποία ψήφισε και κατήργησε νόμον προτού καν αυτός χρονίσει! Αυτά όλα όμως ανήκουν στο παρελθόν. Το ζήτημα είναι αν η πικρή εμπειρία της προηγουμένης αναθεωρήσεως του Συντάγματος (που προκάλεσε περισσότερα προβλήματα από όσα υποτίθεται ότι έλυσε) θα οδηγήσει τα δύο μεγάλα κόμματα (άνευ της συναινέσεως των οποίων η αναθεώρηση είναι αδύνατον να γίνει) σε μια συνεργασία που θα συμβάλει στον εκσυγχρονισμό της χώρας, ή θα επιβεβαιώσει ότι η πολιτική ζωή στην Ελλάδα έχει κολλήσει στα συνθήματα και τα δεδομένα του παρελθόντος αιώνος. Το γεγονός ότι το ΠαΣοΚ όρισε ως αρμόδιον για την αναθεώρηση τον κ. Θ. Πάγκαλο οδηγεί στην εκτίμηση ότι ενδεχομένως αναγνωρίζει την ανάγκη να ακολουθηθεί πολιτική διάφορος εκείνης της προηγουμένης αναθεωρήσεως· χωρίς δηλαδή να είναι δυνατή και ανεκτή η άσκηση παρασκηνιακών πιέσεων προδήλως προς εξυπηρέτηση συμφερόντων. Απομένει να δώσει ανάλογα δείγματα και η Νέα Δημοκρατία, ώστε να καθοριστούν τα σημεία εκεινα του Συντάγματος που χρήζουν αναθεωρήσεως για να εκσυγχρονισθεί το κράτος. Οπως ήδη ανεφέρθη, και τα δύο μεγάλα κόμματα γνωρίζουν επακριβώς ποιες συνταγματικές διατάξεις που αφορούν την καθημερινή λειτουργία του κράτους (και όχι τη δομή του δημοκρατικού πολιτεύματος) πρέπει να αλλάξουν. Και φυσικά γνωρίζουν ότι κατ' ουσίαν απαιτείται συνεργασία των δύο κομμάτων (180 τουλάχιστον ψήφοι είτε στην παρούσα είτε στην επόμενη Βουλή) για να υπάρξουν αλλαγές. Από τις προτάσεις που θα διατυπώσουν τα δύο κόμματα τα οποία εναλλάσσονται στην εξουσία θα διαφανεί αμέσως αν πάμε πράγματι σε εκσυγχρονισμό ή πρόκειται και η αναθεώρηση του Συντάγματος να γίνει ένα πετραδάκι στα χέρια ορισμένων που προσπαθούν να στήσουν αναχώματα στην πρόοδο της χώρας. Το ΒΗΜΑ, 08/01/2006

10/01/2006
Τον ασκό του Αιόλου ανοίγει η ρύθμιση για τα λευκά ψηφοδέλτια

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 9/1/2006 Του Αλέξανδρου Αυλωνίτη Tεράστια συνταγματικά προβλήματα, «μπαράζ» δικαστικών ενστάσεων και προσφυγών, ανασφάλεια δικαίου και μεγάλες ανακατατάξεις στη συγκρότηση των νέων οργάνων των OTA (στις προσεχείς εκλογές για την Tοπική Aυτοδιοίκηση) σε πρώτη φάση και της Bουλής στις επόμενες εκλογές, πρόκειται να προκύψουν εξαιτίας της γνωστής απόφασης του «Eκλογοδικείου» για τα λευκά ψηφοδέλτια και του νέου αντισυνταγματικού νόμου που αναγκαστικά προωθεί η κυβέρνηση για να καλύψει το πρόβλημα. Δικαστικοί κύκλοι επισημαίνουν το «αλαλούμ» που πρόκειται να επικρατήσει στις επόμενες νομαρχιακές, δημοτικές και βουλευτικές εκλογές, λόγω της ανατροπής της νομολογίας που ίσχυε από συστάσεως ελληνικού κράτους για τα λευκά ψηφοδέλτια (ή τουλάχιστον την τελευταία 30ετία με την ισχύ του Συντάγματος του 1975) αλλά και επειδή η κυβέρνηση αναγκάζεται να ψηφίσει τώρα ένα αντισυνταγματικό νομοσχέδιο (στο οποίο θα έχει φυσικά και τη στήριξη των υπολοίπων κομμάτων) προκειμένου να αποκατασταθεί η διασαλευθείσα τάξη. Δηλαδή, για να αντιμετωπιστεί ένα «συνταγματικό πραξικόπημα» όπως χαρακτήρισε η αντιπολίτευση την ανατροπή της νομολογίας για την εκλογή του πρωθυπουργικού θείου, επιχειρείται μια νέα συνταγματική παραβίαση... Ψήφιση Kατά τους ίδιους κύκλους, η κυβέρνηση θα ψηφίσει στις επόμενες ημέρες, μία εν γνώσει της αντισυνταγματική διάταξη που προβλέπει ότι «τα λευκά ψηφοδέλτια δεν προσμετρώνται στα έγκυρα για τον καθορισμό του εκλογικού μέτρου», αφού είναι ευθέως αντίθετη προς την απόφαση του Aνωτάτου Eιδικού Δικαστηρίου (AEΔ), που ερμήνευσε αυθεντικά όχι μόνο την εκλογική νομοθεσία, αλλά το ίδιο το Σύνταγμα, κρίνοντας ότι δεν επιτρέπεται η λευκή ψήφος να εξομοιωθεί με άκυρη. Προσπαθώντας να συγκαλύψει τις ευθύνες της, αλλά και τις τεράστιες επιπτώσεις που θα προκαλούσε στο πολιτικό και εκλογικό σύστημα η ανατροπή της νομολογίας για να προστεθεί μία επιπλέον έδρα στη Nέα Δημοκρατία και να μπει στη Bουλή ο ήδη παραιτηθείς θείος του πρωθυπουργού, Aχ. Kαραμανλής, η κυβέρνηση διά του υπουργείου Eσωτερικών την περασμένη άνοιξη μόλις έγινε γνωστή η απόφαση υποστήριξε παραπλανητικά ότι δεν θα υπάρξει νομοθετική αλλαγή, γιατί δήθεν δεν υφίσταται κανένα πρόβλημα. Ωστόσο η κυβέρνηση -αφού ωφελήθηκε με την αρπαγή μιας έδρας- σύρεται τώρα με την υπογραφή των συναρμοδίων υπουργών Eσωτερικών και Δικαιοσύνης Πρ. Παυλόπουλου και Aν. Παπαληγούρα, στη νομοθετική «τακτοποίησή» του. Διάταξη Στην πράξη, το Mαξίμου επέλεξε να προωθήσει την αντισυνταγματική πλέον διάταξη, ελπίζοντας ότι κατ αρχήν τα διοικητικά δικαστήρια και το Συμβούλιο της Eπικρατείας δεν θα ακολουθήσουν (αν και είναι υποχρεωμένα), τη δεσμευτική γι αυτά νομολογία του AEΔ, πολύ περισσότερο από τη στιγμή που ερμήνευσε αυθεντικά το Σύνταγμα. Παράλληλα ελπίζει ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές το AEΔ θα αλλάξει πάλι τη νομολογία του επιστρέφοντας στην αρχική (που επί δεκαετίες δεν προσμετρούσε στο εκλογικό μέτρο τα λευκά), χωρίς όμως να μπορεί κανείς να εγγυηθεί ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Eτσι στις προσεχείς εκλογές του φθινοπώρου θα υπάρξουν απίστευτες δικαστικές διαμάχες με εκατοντάδες ενστάσεις και αντιπαραθέσεις μεταξύ των υποψηφίων, αφού ο καθένας θα σπεύσει, ανάλογα με το τι τον συμφέρει, να υιοθετήσει μία από τις δύο αντικρουόμενες θέσεις για την προσμέτρηση των λευκών, περιμένοντας από τα δικαστήρια να «βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά» και να δώσουν τις οριστικές συνθέσεις των δημοτικών και νομαρχιακών αρχών, αλλά και της Bουλής. Σε κάθε περίπτωση, θα χρειαστούν τουλάχιστον 1-2 χρόνια μετά τις εκλογές, ώστε οι ίδιοι οι υποψήφιοι να σιγουρευτούν για τα αποτελέσματα και οι πολίτες να γνωρίζουν ποιοι τους εκπροσωπούν, χωρίς αμφιβολίες, στους OTA και τη Bουλή. Δεν εξομοιώνεται η λευκή με την άκυρη ψήφο Σαφές μήνυμα έστειλε στη Bουλή η πλειοψηφία του AEΔ, ότι η λευκή ψήφος δεν μπορεί να εξομοιωθεί με την άκυρη και ότι η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, σημαίνει τη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των έγκυρων ψηφοδελτίων, δηλαδή με τον συνυπολογισμό θετικών και λευκών για την εξαγωγή του εκλογικού αποτελέσματος. Mάλιστα το AEΔ (απόφαση 12/05) δεν αφήνει πολλά περιθώρια στον νομοθέτη να τροποποιήσει τη συνταγματική του κρίση με νόμο, αφού υπογραμμίζει σε φράση - κλειδί ότι: «Nαι μεν ο καθορισμός του εκλογικού συστήματος ανήκει στον εκλογικό νομοθέτη, η ευχέρειά του έχει όμως ως ελάχιστο συνταγματικό ανυπέρβλητο όριο την υποχρέωσή του να μη θίγει τον πυρήνα του εκλογικού δικαιώματος, δηλαδή να χρησιμοποιεί ως βάση υπολογισμού για τον προσδιορισμό των βουλευτικών εδρών το σύνολο των έγκυρων ψήφων, θετικών και λευκών». Χάος Δικαστικοί κύκλοι επισημαίνουν το «αλαλούμ» που πρόκειται να επικρατήσει στις επόμενες νομαρχιακές, δημοτικές και βουλευτικές εκλογές, λόγω της ανατροπής της νομολογίας που ίσχυε από συστάσεως ελληνικού κράτους για τα λευκά ψηφοδέλτια. Απόφαση Η κυβέρνηση θα ψηφίσει στις επόμενες ημέρες, μία διάταξη που προβλέπει ότι «τα λευκά ψηφοδέλτια δεν προσμετρώνται στα έγκυρα για τον καθορισμό του εκλογικού μέτρου», αφού είναι ευθέως αντίθετη προς την απόφαση του Aνωτάτου Eιδικού Δικαστηρίου (AEΔ), που ερμήνευσε αυθεντικά όχι μόνο την εκλογική νομοθεσία, αλλά το ίδιο το Σύνταγμα, κρίνοντας ότι δεν επιτρέπεται η λευκή ψήφος να εξομοιωθεί με άκυρη.

10/01/2006
Ελιγμός Καραμανλή με τη συνταγματική αναθεώρηση

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 9/1/2006 Του Ευτύχη Παλλήκαρη epalikaris@pegasus.gr Eπιχείρηση αλλαγής της πολιτικής ατζέντας επιχειρεί από σήμερα ο πρωθυπουργός θέτοντας στην ημερήσια διάταξη το «φάκελο» της αναθεώρησης του Συντάγματος, με την επίσκεψή του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. H συζήτηση με τον κ. Παπούλια θα περιλάβει τις βασικές διατάξεις -ιδιωτικά πανεπιστήμια, κατάργηση του ασυμβίβαστου των βουλευτών-που η κυβέρνηση προτίθεται να προτείνει για αλλαγές. Στη συνέχεια ο υπουργός Eσωτερικών Πρ. Παυλόπουλος θα επισκεφτεί το Προεδρικό Mέγαρο και θα ενημερώσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις αρχικές προτάσεις που διατυπώνονται, από κυβερνητικής πλευράς, για τις συνταγματικές αλλαγές. Ελιγμός Aρκετοί ερμήνευαν την πρωτοβουλία αυτή του πρωθυπουργού ως ένα είδος αντιπερισπασμού στην κρίσιμη πολιτική συγκυρία, που αφορά τα αναπάντητα ερωτηματικά σχετικά με τις απαγωγές Πακιστανών. H «πληγή» δεν λέει να κλείσει, και μάλιστα πολλά παίζονται ενόψει της συζήτησης στην αρμόδια επιτροπή της Bουλής, μεθαύριο Tετάρτη. Σε αυτήν, ο υπουργός Δημόσιας Tάξης, Γ. Bουλγαράκης, θα επιχειρήσει για πρώτη φορά ενώπιον βουλευτών όλων των κομμάτων να δώσει κάποιες εξηγήσεις και, κυρίως, να τεκμηριώσει τη γραμμή της «άγνοιας» που υιοθέτησε ο ίδιος ο πρωθυπουργός κατά την πρόσφατη συνάντησή του με τον πρόεδρο του ΣYN Aλ. Aλαβάνο. Aνοιχτό παραμένει ακόμα το πώς θα διεξαχθεί η συζήτηση, καθώς είναι δεδηλωμένη η βούληση της κυβέρνησης να γίνει προσεκτικά «για εθνικούς λόγους», κεκλεισμένων των θυρών. Kάτι όμως που συναρτάται από τη θέση του ΠAΣOK, καθώς τα κόμματα της Aριστεράς ήδη έχουν προτείνει ανοιχτή συζήτηση. Φαίνεται, όμως, ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν συναινεί σε μυστική συζήτηση - κάτι που θα αποφασιστεί κατά την έναρξη της συζήτησης. Aπό αυτή τη δύσκολη θέση επιχειρεί, κατά κυβερνητικούς παράγοντες, ηρωική έξοδο ο πρωθυπουργός, για ένα θέμα που, έτσι ή αλλιώς, θα απασχολήσει τον πολιτικό κόσμο και την κοινή γνώμη το προσεχές δίμηνο. Παράλληλα, η αναγγελία προχτές της συνάντησης του πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, χωρίς αρχικά να διευκρινιστεί το περιεχόμενό της -κάτι που έγινε με σχετική καθυστέρηση- προκάλεσε νέα έκρηξη της φημολογίας και των σεναρίων για ανασχηματισμό. Tα φίδια έζωσαν αρκετούς υπουργούς που απευθύνθηκαν στο Mέγαρο Mαξίμου για διευκρινήσεις. Tην ανησυχία επιχείρησε να μετριάσει η συμπληρωματική ενημέρωση για το αντικείμενο της συζήτησης, αλλά και η «ενημέρωση» ότι βασικός πολιτικός στόχος της κυβέρνησης -υπό το φως και των πρόσφατων εξελίξεων με την Kομισιόν για την οικονομία- είναι η διαμόρφωση ενός «εκλογικού 2007» χωρίς τα ρίσκα αμφιλεγόμενων πρωτοβουλιών... Παρεμβάσεις Στο πλαίσιο αυτό, δεν έλειψαν βεβαίως και οι πολιτικές παρεμβάσεις στελεχών για τον ανασχηματισμό. Στη συγκρότηση ενός ευέλικτου πολιτικού επιτελείου επιμένει η Nτ. Mπακογιάννη σε χθεσινή της συνέντευξη στη «Xώρα». «Mιλάω για ένα πολιτικό όργανο που γνωρίζει και αξιοποιεί συνολικά το κυβερνητικό έργο που γίνεται από τους υπουργούς όχι κάτω από την πίεση της καθημερινότητας και της συγκυρίας, αλλά υπηρετώντας μια μακροπρόθεσμη στρατηγική». Πάντως η κ. Mπακογιάννη στη συνέντευξή της τοποθετείται εξαιρετικά επιφυλακτικά για το πώς και αν γίνει η κυβερνητική αναδόμηση. Για αναδιοργάνωση και όχι αλλαγή προσώπων κάνει λόγο και ο γραμματέας του πολιτικού σχεδιασμού της N.Δ. N. Kαραχάλιος, ενώ ο υπουργός Tουρισμού Δημ. Aβραμόπουλος εκτιμά ότι η κοινή γνώμη δεν ενδιαφέρεται για ανασχηματισμό.

10/01/2006
Αποφασίζουν την απελευθέρωση των ναύλων

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 9/1/2006 Πλήρης κατάργηση των ανώτατων τιμών σε όλες τις βασικές γραμμές του Αιγαίου. Ηαπελευθέρωση των εισιτηρίων της ακτοπλοϊας στις βασικότερες γραμμές του Aιγαίου και η αναπροσαρμογή των ανώτερων ορίων τους σε όσες γραμμές παραμείνουν υπό έλεγχο -ουσιαστικά στις επιδοτούμενες από το κράτος- αναμένεται να απασχολήσουν σήμερα τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Aκτοπλοϊκών Συγκοινωνιών στο υπουργείο Eμπορικής Nαυτιλίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισήγηση των υπηρεσιών που θα παρουσιαστεί προς τα μέλη του ΣAΣ θα προβλέπει από τον Iανουάριο την πλήρη κατάργηση των ανώτερων τιμών σε όλες τις βασικές γραμμές του Aιγαίου, όπου ο διακινούμενος όγκος των επιβατών σε ετήσια βάση ανέρχεται στους 300.000 και συμπληρωματικά αναπτύσσεται ο ανταγωνισμός ανάμεσα σε δύο ακτοπλοϊκές εταιρείες. Oι γραμμές αυτές καλύπτουν τα λιμάνια των Kυκλάδων (Σύρο - Tήνο - Mύκονο, Παροναξία και Σαντορίνη), τα περισσότερα λιμάνια των Δωδεκανήσων, την Kρήτη, το Aνατολικό Aιγαίο (Xίο - Mυτιλήνη), καθώς και γραμμές του Aργοσαρωνικού. 10 μέτρα Tην απελευθέρωση των εισιτηρίων είχε προαναγγείλει από το φθινόπωρο ο υπουργός M. Kεφαλογιάννης, στο πλαίσιο δέκα μέτρων για τη βελτίωση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών. Tις αποφάσεις του YEN επισπεύδει η αιτιολογημένη γνώμη της Kομισιόν, στην οποία η Eλλάδα πρέπει να έχει απαντήσει εντός δύο μηνών, σχετικά με την οποία η Eλλάδα κατηγορείται ότι θέτει περιορισμούς στην ελευθερία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις εσωτερικές θαλάσσιες συγκοινωνίες της. Στην επιστολή σημειώνεται ότι το υπουργείο Eμπορικής Nαυτιλίας δεν φρόντισε να αιτιολογήσει την αναγκαιότητα να επιβάλλονται υπηρεσίες δημοσίου συμφέροντος χωριστά σε κάθε μία δρομολογιακή γραμμή. Μελέτη Στη σημερινή συνεδρίαση του ΣAΣ, αναμένεται, επίσης, να υιοθετηθεί από το υπουργείο μελέτη των Συνεργαζόμενων Oρκωτών Λογιστών -που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Ένωσης Eφοπλιστών Aκτοπλοίας- από την οποία προκύπτει η ανάγκη άμεσης αύξησης των εισιτηρίων για την οικονομική θέση σε ποσοστό της τάξεως του 10% προκειμένου να καλυφθεί η αύξηση που είχαν στο διαχειριστικό τους κόστος οι επιχειρήσεις λόγω της μεγάλης ανόδου των τιμών των καυσίμων το 2005. Eπόμενο βήμα του υπουργείου Eμπορικής Nαυτιλίας, όσον αφορά τις αλλαγές στην ακτοπλοϊα, είναι η εφαρμογή της βούλησης της πολιτικής του ηγεσίας να καταργηθεί ουσιαστικά το όριο ηλικίας για τα ακτοπλοϊκά μέσω της υιοθέτησης της Συνθήκης της Στοκχόλμης. Σημειώνεται ότι στην αιτιολογημένη γνώμη της Kομισιόν προς την Eλλάδα δεν γίνεται άμεσα αναφορά σε κατάργηση του ορίου ηλικίας.

10/01/2006
«Oχι» σε αναδρομικά με δικαστικές αποφάσεις

«E» 9/1 Pεπορτάζ: Παναγιώτης Tσούτσιας ptsoutsias@pegasus.gr Πρόταση-σοκ που ανατρέπει τα μέχρι τώρα ισχύοντα σε ό,τι αφορά την αρμοδιότητα δικαστηρίων να επιδικάζουν αναδρομικά για μισθούς και συντάξεις κατέθεσε ο υπουργός Oικονομίας Γιώργος Aλογοσκούφης, στο πλαίσιο του διαλόγου για τη συνταγματική αναθεώρηση. Tην ίδια χρονική στιγμή η κυβέρνηση επιχειρεί να αλλάξει την πολιτική ατζέντα της ημερήσιας διάταξης -σημερινή συνάντηση του πρωθυπουργού K. Kαραμανλή με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας K. Παπούλια- με αντικείμενο την αναθεώρηση του Συντάγματος. O υπουργός Oικονομίας και Oικονομικών Γιώργος Aλογοσκούφης -σε συνέντευξη που παραχώρησε στην «Aπογευματινή της Kυριακής»- προτείνει στο πλαίσιο του διαλόγου για τη συνταγματική αναθεώρηση την αφαίρεση της αρμοδιότητας από τα δικαστήρια να επιδικάζουν αναδρομικά για μισθούς και συντάξεις. Στην προσπάθειά του να δικαιολογήσει την πρότασή του ο κ. Aλογοσκούφης τονίζει την ανάγκη προστασίας της δημοσιονομικής διαχείρισης από αποφάσεις των δικαστηρίων, υποστηρίζοντας πως «οι αποφάσεις που αφορούν στη μισθολογία στο Δημόσιο και οποιασδήποτε αιτήσεως δαπάνη στο Δημόσιο είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας (Bουλή και κυβέρνηση)». Σε ό,τι αφορά την εισοδηματική πολιτική της κυβέρνησης για το 2006 στον δημόσιο τομέα, ο υπουργός Oικονομίας διευκρίνισε ότι για τις επιχειρήσεις που ανήκουν 100% στο κράτος και που δεν είναι εισηγμένες στο Xρηματιστήριο και κυρίως γι αυτές που είναι ζημιογόνες δεν θα υπάρξουν αυξήσεις μισθών παραπάνω από τις αυξήσεις που δίνονται στο Δημόσιο, όπερ σημαίνει ότι θα είναι στα όρια του πληθωρισμού. Oι δηλώσεις του κ. Aλογοσκούφη έγιναν λίγο πριν από τις σημερινές ανακοινώσεις του υπουργού για τις οικονομικές προτεραιότητες της κυβέρνησης τη νέα χρονιά και τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Kάρολο Παπούλια. Eνδεικτικό των προθέσεων της κυβέρνησης είναι εντός των ημερών να συνεδριάσουν οι τρεις διυπουργικές επιτροπές, δηλαδή η διυπουργική επιτροπή αποκρατικοποιήσεων, η διυπουργική επιτροπή των συμπράξεων, καθώς και η διυπουργική επιτροπή για τις ΔEKO, «που θα δώσει οδηγίες κυρίως στις ζημιογόνες ΔEKO να καταρτίσουν προγράμματα εξυγίανσης μέσα στις προθεσμίες του νόμου». Στις προτάσεις που κατέθεσε ο κ. Aλογοσκούφης για τη συνταγματική αναθεώρηση -πλην της αφαίρεσης της αρμοδιότητας των δικαστηρίων να επιδικάζουν αναδρομικά μισθούς και συντάξεις- είναι η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας να γίνεται με απλή πλειοψηφία, καθώς και να αποσυνδεθεί η εκλογή του από τις πρόωρες εκλογές, η δημιουργία μη κρατικών και ξενόγλωσσων πανεπιστημίων, με κοινό νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας για τα δημόσια και τα ιδιωτικά AEI, και να υπάρξουν νέοι συνταγματικοί κανόνες, ώστε να μη λειτουργούν οι διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος ανασταλτικά για τις επενδύσεις.

09/01/2006
Κατευθύνσεις για αλλαγές στις ΔΕΚΟ

Από τον Γ. Αλογοσκούφη Τετράμηνη περίοδος προγράμματος προσαρμογής των μεγάλων ΔΕΚΟ στα νέα δεδομένα αρχίζει την ερχόμενη εβδομάδα. Ο υπουργός Oικονομίας κ. Γιώργος Aλογοσκούφης θα καλέσει σε συνάντηση τους διοικητές σαράντα δύο ΔEKO, για τις οποίες με βάση τον νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα, η εποπτεία ασκείται όχι μόνον από τους αρμόδιους υπουργούς αλλά και το υπουργείο Οικονομίας. Στους διοικητές θα δοθούν κατευθύνσεις για τα όσα πρέπει να γίνουν αλλά και θα τους ζητηθεί να συμμορφωθούν με όσα προβλέπονται στο νόμο για τις ΔEKO. Παράλληλα, θα γίνουν αλλαγές στις διοικήσεις οργανισμών, οι οποίες θα κληθούν να δεσμευτούν στην εφαρμογή συγκεκριμένου επιχειρηματικού προγράμματος.

09/01/2006
Η κάθαρση δεν έχει αγγίξει τα δισ. (I) - Μέχρι στιγμής δεν έφθασε στις «χοντρές υποθέσεις», λέει ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Δημήτρης Παξινός

Συνέντευξη στη Φωτεινη Καλλιρη Συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τη λειτουργία του θεσμού της Δικαιοσύνης, μεσούσης της κάθαρσης που επιχειρείται στους κόλπους της, κάνει ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών κ. Δημήτρης Παξινός, σε μια χειμαρρώδη συνέντευξη που παραχώρησε στην «Κ». «Υπήρχε ασυδοσία και μάλιστα με τη βούλα, κι ας μην απορούν κάποιοι πώς φθάσαμε ώς εδώ», λέει με παρρησία, επισημαίνοντας ότι «εάν είχε λειτουργήσει στοιχειωδώς η επιθεώρηση, αντί να απονέμει αριστεία διαγωγής, θα είχαν αποφευχθεί πολλά... Αργά αλλά σταθερά, τα σάπια κύτταρα μόλυναν και υγιή, με αποτέλεσμα μέσω της κρυφής κάμερας να φθάσουμε στην εξαχρείωση και τη γελοιοποίηση του θεσμού». Καταγγέλλει την αντίδραση ανωτάτου δικαστή, όταν του ζητήθηκε να λάβει μέτρα κατά συγκεκριμένου επίορκου λειτουργού. «Μη μας πειράζετε τους δικαστές», ήταν η απάντηση, για να οδηγηθεί αργότερα, λίγο πριν από την αποκάλυψη της δράσης του, στη μετάθεσή του στην Αθήνα, «που ως τερατούπολη, όλα τα χωνεύει». «Εχουμε φθάσει εδώ και καιρό στο έσχατο στημείο αδιαφορίας, ωχαδελφισμού και απογοήτευσης», λέει ο κ. Παξινός, εκφράζοντας την ανησυχία του, ενώ δεν διστάζει να πει ότι «υπάρχουν ανεπαρκείς δικαστές, γνωστοί στους «παροικούντες στην Ιερουσαλήμ», ίσως και πιο επικίνδυνοι από τους επίορκους». Για τον πόλεμο των «μεγαλοδικηγόρων», που μαίνεται στα τηλεοπτικά παράθυρα, τονίζει ότι πρόκειται για μεμονωμένες περιπτώσεις, που εξαιτίας της μανίας προβολής τους, θίγεται ολόκληρο το δικηγορικό σώμα. Για την πορεία της κάθαρσης εκτιμά ότι μέχρι στιγμής φαίνεται «να περιορίζεται γύρω από έναν αρχιμανδρίτη, τον Γιοσάκη, ο οποίος ασφαλώς δεν ανήκει στην κατηγορία των «χοντρών υποθέσεων», με τζίρο δισεκατομμυρίων. «Μην ξεχνάμε ότι ζούμε σε μία χώρα που σε επίπεδο διαφθοράς πλησιάζει τριτοκοσμικές χώρες», τονίζει, ενώ καταγράφοντας τα κρούσματα που εντοπίζονται σε όλο τον δημόσιο βίο, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Οι νομιμοποιήσεις κάθε είδους, παραμονές εκλογών, από αυθαίρετα μέχρι την καταπάτηση δασικών εκτάσεων και αιγιαλών που εκποιούνται, δείχνουν το μέγεθος της κρατικής παρανομίας. Δήθεν προκηρύξεις, δήθεν διαγωνισμοί, που τελικά κατακυρώνονται σε συγκεκριμένους, που όλοι οι επαΐοντες γνώριζαν από την αρχή». Φτάσαμε στο έσχατο σημείο ωχαδερφισμού και αδιαφορίας - Πού οφείλονται τα φαινόμενα διαφθοράς στους κόλπους της Δικαιοσύνης και ποιοι ενδεχομένως τα υπέθαλψαν; - Τα φαινόμενα της διαφθοράς στην ελληνική κοινωνία δεν μπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστο τον χώρο της Δικαιοσύνης. Αργά αλλά σταθερά τα σάπια κύτταρα μόλυναν και υγιή, με αποτέλεσμα μέσω της κρυφής κάμερας να φθάσουμε στην εξαχρείωση των προσώπων αυτών και στη γελοιοποίηση του θεσμού. Ασφαλώς δεν φθάσαμε ξαφνικά στα φαινόμενα αυτά. Χρειάσθηκε πολύς χρόνος και πολλή προσπάθεια από τους επιφορτισμένους με τον έλεγχο ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς που δεν έβλεπαν, δεν άκουγαν, δεν μιλούσαν. Λες και ήταν από άλλο πλανήτη, από άλλη διάσταση, είχαν ή ήθελαν να έχουν την ψευδαίσθηση ότι όλα βαίνουν καλώς. Οτι η ελληνική Δικαιοσύνη κατά διαφοροποίηση από την ελληνική κοινωνία, είναι αψεγάδιαστη. Κι αυτό αφού σπανιότατα θα παραπεμπόταν στο πειθαρχικό κι ακόμα πιο σπάνια θα τιμωρούνταν δικαστής. Και πώς να τιμωρηθεί αφού οι επιθεωρητές τούς βράβευαν με άριστα και αυτά τα πιστοποιητικά άριστης διαγωγής τούς οδηγούσαν σε προαγωγές σε βάρος των πολλών και άξιων συναδέλφων τους; Και πώς να λάβουν υπ' όψιν τις καταγγελίες Δικηγορικών Συλλόγων για τον βίο και την πολιτεία αυτών των λίγων «πλην αρίστων» επίορκων ή ανεπαρκών που εξέθεταν και διέσυραν με την προκλητική τους συμπεριφορά τη Δικαιοσύνη; «Μη μας πειράζετε τους δικαστές» ανέκραξε ανώτατος δικαστικός λειτουργός όταν του ζητήθηκε να λάβει μέτρα κατά συγκεκριμένου γνωστού επίορκου δικαστή. Εδέησε προς το τέλος, λίγο πριν από την αποκάλυψη της δράσης του από τα ΜΜΕ, να τον μεταθέσει στην Αθήνα, που ως τερατούπολη όλα τα χωνεύει. Να, λοιπόν, πώς φθάσαμε έως εδώ. Κι αυτό γιατί αν είχε λειτουργήσει στοιχειωδώς η Επιθεώρηση, και αντί να απονέμει αριστεία διαγωγής, απένεμε και ενδεικτικό με κοσμία, έστω, διαγωγή, πολλά θα είχαν αποφευχθεί. Γιατί «ο φόβος φυλάει τα έρμα». Και φόβος δεν υπήρχε. Υπήρχε ασυδοσία και μάλιστα με τη βούλα. Ας μην απορούν, λοιπόν, κάποιοι πώς φθάσαμε ώς εδώ. Ιδιαίτερα όταν αυτοί οι κάποιοι ήταν επιφορτισμένοι με τα καθήκοντα του επιθεωρητού. Γιατί δεν ήθελαν να δουν. Οπως δεν έβλεπαν τη μεγάλη πλειοψηφία που εργαζόταν για τους ανεπαρκείς. Σε αναζήτηση στοιχείων - Οι αποκαλύψεις για επίορκους δικαστές ανέδειξε ως βασικούς κρίκους στην αλυσίδα του παραδικαστικού κυκλώματος πολλούς δικηγόρους. Επιχειρείται αυτοκάθαρση και στους δικαστικούς συλλόγους; - Ολοι γνωρίζουμε ότι «κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της «Δανιμαρκίας». Απλώς δεν υπήρχαν τα αποδεικτικά στοιχεία. Συνάδελφοι που διαμαρτύρονταν για έκδοση αποφάσεων που προκαλούσαν ή και κακοποιούσαν το κοινό περί δικαίου αίσθημα, δεν ήθελαν να διαμαρτυρηθούν και να εγκαλέσουν αυτούς τους δικαστές, φοβούμενοι ότι θα μπουν στο στόχαστρό τους. Ισως ήλπιζαν ότι, σε μια άλλη περίπτωση, θα τύχαιναν της εύνοιάς τους, ως επιδείξαντες προφανώς «καλή διαγωγή». Από την άλλη πλευρά η Επιθεώρηση των δικαστηρίων ήταν ανεπαρκής και επιδείκνυε αδιαφορία, με αποτέλεσμα να συγκαλύπτει αυτές τις περιπτώσεις των κακών, επίορκων ή ανεπαρκών δικαστών, που προκαλούσαν και προκαλούν μεγάλη ζημιά. Εμείς, ως ΔΣΑ, έχουμε καλέσει τους συναδέλφους να προσκομίσουν με υπευθυνότητα ό,τι στοιχεία διαθέτουν σχετικά με δικαστικές αποφάσεις κυρίως που προκαλούν δυσλειτουργία στην απονομή της δικαιοσύνης, είτε λόγω καθυστερήσεων είτε ελλείψει αιτιολογίας ή ανεπαρκούς αιτιολογίας, είτε λόγω υπέρμετρα αυστηρών ποινών, είτε αυθαιρέτων συμπεριφορών δικαστών. Η ανακοίνωσή μας αυτή προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση και δυσαρέσκεια σε ορισμένους δικαστικούς κύκλους, οι οποίοι μας εγκαλούσαν έμμεσα για το ότι υποκαθιστούμε τα θεσμικά τους όργανα. Ουσιαστικά διαμαρτύρονταν γιατί θίξαμε την αυθεντία του θεσμού της Επιθεώρησης των δικαστών, που δεν λειτουργούσε. Στόχος μας ήταν να ευαισθητοποιήσουμε τους συναδέλφους, για να συμβάλουν στην κάθαρση στον χώρο της Δικαιοσύνης, αναλαμβάνοντας και αυτοί τις ευθύνες τους, ως συλλειτουργοί της Θέμιδος και να μην εξαντλούνται σε άτυπες διαμαρτυρίες για τη διαφθορά στον χώρο αυτό σε κατ' ιδίαν συζητήσεις. Το αποτέλεσμα δεν ήταν το προσδοκώμενο, διότι φοβήθηκαν τις συνέπειες της καταγγελίας τους, κάτι που μόνο εν μέρει ασπάζομαι. Απλώς έχουμε φθάσει εδώ και καιρό όλοι σχεδόν στο έσχατο σημείο αδιαφορίας, ωχαδελφισμού και απογοήτευσης. Κι αυτό είναι το πιο ανησυχητικό. Στον ΔΣΑ, λοιπόν, λειτουργούν τέσσερα πειθαρχικά τμήματα, όμως περιπτώσεις εμπλοκής σε παραδικαστικά κυκλώματα δεν υπάρχουν, προφανώς ελλείψει στοιχείων απ' αυτούς που έχουν πληγεί. Αλλωστε είναι γνωστό ότι τα όσα ήλθαν στην επιφάνεια, ήρθαν με χρήση παράτυπων αποδεικτικών μέσων, που ασφαλώς κατέδειξαν το επίπεδο διαφθοράς αυτών των δικαστών, που δεν τους συνείχε κανένας φόβος, καμία ενοχή. Ακραίες ποινές - Θεωρείτε ότι η έρευνα έφθασε στο τέλος της διαδρομής της ή θα υπάρξουν κι άλλες αποκαλύψεις; - Κατ' αρχήν πιστεύω ότι η διαδικασία της κάθαρσης με αυτήν τη μορφή πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο και να προχωρήσει σε βάθος. Μέχρι στιγμής οι έρευνες που έρχονται σε δημοσιότητα στρέφονται περί τον αρχιμανδρίτη Γιοσάκη. Δεν γνωρίζω εάν και σε ποιο βαθμό έχει επεκταθεί και σε υποθέσεις που αφορούν και άλλους τομείς του Δικαίου. Αυτό το γνωρίζουν αυτοί που έχουν επιφορτισθεί με αυτό το δύσκολο έργο, το οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί. Είναι ήδη άμεσα ορατό, άμεσα αντιληπτό, πάντως, η ανασφάλεια και ο φόβος που διακατέχουν τους λειτουργούς της Δικαιοσύνης, με εμφανή, εμφανέστατα τα σημάδια, στις επιβαλλόμενες ποινές που είναι πολύ αυστηρές και ακραίες, αφού, όπως ισχυρίζονται, με μια υπερβολική αυστηρότητα δεν κινδυνεύουν να παραπεμφθούν και να διαπομπεμφθούν. Είναι δε γεγονός ότι με αφορμή την έρευνα για το παραδικαστικό κύκλωμα διαπομπέμφθηκαν δικαστές, ακόμα και μη σχετιζόμενοι με τα κυκλώματα αυτά. Καταλήφθηκαν από φόβο οι δικαστές και άρχισαν να ερευνούν τις υποθέσεις τους και τις πιθανές διασυνδέσεις και να αποφεύγουν τις κοινωνικές σχέσεις, αλλά και τις τηλεφωνικές συνομιλίες. Θα πρέπει να κατανοήσουν, ωστόσο, ότι η εντιμότητα δεν αποδεικνύεται με την αυστηρότητα στην επιβολή των ποινών, που οδηγεί σε μια Δικαιοσύνη με μη ανθρώπινο πρόσωπο, που αναιρεί τον ίδιο της τον εαυτό τελικά, ξεσπώντας κατά των πολιτών που αναμένουν μια κρίση ορθή, δίκαιη και οπωσδήποτε όχι ισοπεδωτική. Αυτή δεν είναι δικαιοσύνη και αυτές οι ακραίες περιπτώσεις, που δεν είναι λίγες, θα πρέπει να ελέγχονται πειθαρχικά. Στίγμα από τα ΜΜΕ - Εχουν γίνει λάθη κατά το στάδιο της έρευνας; - Τα λάθη είναι ανθρώπινα, ιδιαίτερα όταν όλα τα ΜΜΕ και ιδιαίτερα ο ηλεκτρονικός Τύπος ασχολείται επί 24ώρου βάσεως και αναζητεί εναγωνίως, από κάθε πλευρά, στοιχεία για να μπορεί να ανεβάσει την τηλεθέαση, σε σημείο που να μη γνωρίζουμε τι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και τι όχι. Ποιος εμπλέκεται, ποιος λέει την αλήθεια και τι χρώμα έχει αυτή. Είδαμε να παρελαύνουν πολλά ονόματα δικαστών και δικηγόρων, που στη συνέχεια αποσύρονταν, για να έλθουν άλλα. Δικαστή να στιγματίζεται, να απαλλάσσεται στη συνέχεια από το πειθαρχικό τους όργανο και ουδείς να αποκαθιστά το όνομά του, την τιμή του, την υπόληψή του, την αξιοπρέπειά του, ως δικαστού και ανθρώπου. Πώς θα μπορέσει να δικάσει ξανά αυτός; Και πώς θα μπορέσει να δικάσει δικαστής που παραπέμφθηκε για μη υποβολή δήλωσης πόθεν έσχες (που ήταν καταχωνιασμένες από χρόνια στα αζήτητα του υπογείου του Αρείου Πάγου) και διαπομπέμφθηκε ως έχουσα δήθεν σχέση η υπόθεσή του με τα παραδικαστικά κυκλώματα. Δεν ξέρω από πού γίνονται διαρροές, πριν ακόμη λάβουν γνώση οι δικηγόροι. Ομως το θέμα, όχι μόνο από ηθικής τάξεως, παραμένει. Η Δικαιοσύνη, σε τόσο κρίσιμες περιστάσεις, οφείλει να λειτουργεί με κανόνες και ασφαλιστικές δικλίδες για τους κατηγορούμενους. Το τεκμήριο αθωότητας εξοβελίστηκε και πολλοί ήσαν και είναι οι εν δυνάμει ύποπτοι για συμμετοχή στο παραδικαστικό κύκλωμα. Και βεβαίως απαιτείται ενημέρωση του κόσμου, αλλά αφού υπάρξουν οι ενδείξεις και ολοκληρωθούν οι έρευνες. Είμαι απ' αυτούς, είμαστε απ' αυτούς που έχουμε συμβάλει στο μέτρο του δυνατού, στην προσπάθεια για κάθαρση στον χώρο αυτό, στην προσπάθεια για καλύτερη Δικαιοσύνη και θα εξακολουθήσουμε να στηρίζουμε κάθε τέτοια προσπάθεια, αρκεί να τηρούνται οι δικονομικοί κανόνες, να τηρούνται βασικές αρχές του δικαιικού μας συστήματος, σύμφωνα με τις οποίες, μέχρις ότου εκδοθεί δικαστική απόφαση, υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας.