Members Login

Εγγραφή
Username:
Password:

Law Clipping title

11/01/2006
«Οχι σε όρο καταχρηστικό»

Να κηρυχθεί καταχρηστικός ο όρος των ασφαλιστικών συμβολαίων που προβλέπει ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες θα αποζημιώνουν εντόκως τους πελάτες τους μετά την έκδοση της τελεσίδικης απόφασης που τους δικαιώνει και όχι από την πρώτη ημέρα κατάθεσης της αγωγής τους, ζητεί από την ολομέλεια του Αρείου Πάγου ο εισαγγελέας του δικαστηρίου Δημ. Λινός. Αφορμή αποτέλεσε ασφαλιστική εταιρεία, σε συμβόλαιο πυρός της οποίας υπήρχε ο όρος ότι δεν υπολογίζει τόκους υπερημερίας για τους πελάτες της, πριν περάσει ένας μήνας από την έκδοση της τελεσίδικης απόφασης που την υποχρεώνει να καταβάλει την αποζημίωση. Σύμφωνα με τον εισηγητή εισαγγελέα, ο όρος αυτός πρέπει να κριθεί καταχρηστικός γιατί δημιουργεί σε βάρος του καταναλωτή, που είναι το ασθενέστερο μέρος της σύμβασης, σημαντική ανισορροπία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 10/01/2006

11/01/2006
Δικαιώματα σε εκκρεμότητα

Του ΘΕΟΔΩΡΟΥ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Αναπληρωτή καθηγητή Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Ο Ν. 3386/2005 συνιστά το τρίτο κατά σειρά νομοθετικό εγχείρημα της τελευταίας δεκαπενταετίας στο πεδίο της μεταναστευτικής πολιτικής και φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα πλαίσιο άσκησης της μεταναστευτικής πολιτικής, εστιάζοντας θεωρητικά το ενδιαφέρον του στο τρίπτυχο νομιμότητα - ασφάλεια δικαιωμάτων - κοινωνική ένταξη. Διαμορφώνει νέες κατηγοριοποιήσεις και θέτει πολλαπλές προϋποθέσεις για την παραμονή των μεταναστών, ενώ επιδιώκει -κατά τη βούληση του νομοθέτη- να εξορθολογίσει το κανονιστικό πλαίσιο και να απομακρυνθεί από τη λογική των εκτάκτων παρεμβάσεων. Στην πραγματικότητα, ο νέος νόμος αποτυπώνει συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές οι οποίες ανιχνεύονται ευκρινέστερα σε τρία κυρίως πεδία: 1Στους νέους μηχανισμούς άσκησης της μεταναστευτικής πολιτικής (ενοποίηση αδειών παραμονής και εργασίας, χορήγηση άδειας από το Γ.Γ. Περιφέρειας, κλειστός αριθμός μεταναστών ανά νομό, ειδικότητα, και ιθαγένεια) 2Στον έλεγχο του χρόνου παραμονής των μεταναστών (απαγόρευση μετακίνησης του μετανάστη σε άλλο νομό πριν από την πάροδο ενός έτους, διετής παραμονή πριν από την οικογενειακή επανένωση και 3 Στην εργαλειοποίηση της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών (προγράμματα ένταξης για όσους διαθέτουν μακρά διαμονή και συνεχή εργασία). Τα πεδία αυτά αντιστοιχούν σε ισάριθμες πηγές θεσμικών εκκρεμοτήτων, οι οποίες αφενός περιορίζουν την ασφάλεια των δικαιωμάτων των μεταναστών και αφετέρου δεν εξυπηρετούν πάντα την εφορμογή μίας οργανικής και μακροπρόθεσμης μεταναστευτικής πολιτικής. Ο Ν. 3386/2005, παρά το μεταρρυθμιστικό του χαρακτήρα, τυποποιεί δικαιώματα και υποχρεώσεις για τους μετανάστες, τα οποία ακολουθούν σε ορισμένες περιπτώσεις αντιφατικές κατευθύνσεις. Συνυπάρχουν στο νέο νόμο η αυστηρότητα των πολλαπλών υποχρεώσεων με τη δογματική αντίληψη των περιορισμένων δικαιωμάτων και τη γραφειοκρατική λειτουργία του διοικητικού ελέγχου. Και τούτο γιατί κατ' αρχάς η διαχείριση της μεταναστευτικής ροής αντιμετωπίζει τη μετανάστευση ως ένα πρόβλημα προς επίλυση και όχι ως ένα κοινωνικό φαινόμενο συνθετικό της εξέλιξης της ελληνικής κοινωνίας και απόλυτα συνυφασμένο με την ευρύτερη διαμόρφωση της κοινωνικής πολιτικής. Ο αναγκαίος εξορθολογισμός του κανονιστικού πλαισίου θα μπορούσε για πρώτη φορά να δημιουργήσει τις κατάλληλες ισορροπίες μεταξύ της κατοχύρωσης των δικαιωμάτων, της καταπολέμησης των πρακτικών εκμετάλλευσης των μεταναστών και της σταδιακής εξομοίωσης των δικαιωμάτων των επί μακρόν διαμενόντων με τα αυτά των ημεδαπών. Δεύτερον, η αντίληψη που υιοθετείται αποσιωπά το ζήτημα της διευκόλυνσης της μόνιμης παραμονής των μεταναστών στην Ελλάδα και της ανάγκης δημιουργίας σταθερών δομών μεταναστευτικής πολιτικής και ένταξης σε μια ανοιχτή πολυπολιτισμική κοινωνία. Η πολιτική του ανώτατου -κλειστού αριθμού μεταναστών ανά νομό και ιθαγένεια θα δημιουργήσει φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού και θα ευνοήσει την εκμετάλλευση των νόμιμων και αντικανονικών μεταναστών. Η κοινωνική πραγματικότητα απέδειξε ότι οι κυκλικές παλινωδίες μεταξύ νομιμότητας και παρανομίας στο πεδίο του μεταναστευτικού πληθυσμού, η διαχείριση της ανομίας και η εκμετάλλευση της υποτιμημένης και συχνά άτυπης εργασίας των μεταναστών προκάλεσαν μέχρι σήμερα μια έντονη ανασφάλεια δικαιωμάτων, και δρομολόγησαν τον κοινωνικό αποκλεισμό της δεύτερης γενιάς. Η επιχειρούμενη κοινωνική χειραγώγηση των μεταναστών συνδυάζεται μεν με την αυστηροποίηση των προϋποθέσεων παραμονής και εργασίας και την ενδεχόμενη παράταση της προσωρινότητας της διαμονής, αλλά οπωσδήποτε δεν συμβάλλει στην ομαλή ένταξη των μεταναστών. Η ίδια αυστηροποίηση, συνοδευόμενη από τον έλεγχο και την αστυνόμευση των συμπεριφορών, γεννά λειτουργίες περιθωριοποίησης, καλλιεργεί τις ανισότητες στον καταμερισμό της εργασίας και κατασκευάζει τα συγκοινωνούντα δοχεία μεταξύ μεταναστευτικής και αντεγκληματικής πολιτικής. Το σημερινό νομοθετικό πλαίσιο, αν κρίνεται θεσμικά ανεπαρκές, είναι ως προς τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων και σταθερών δομών μεταναστευτικής πολιτικής, λειτουργικά -και όχι απλώς εργαλειακά- εντεταγμένων στην ευρύτερη κοινωνική πολιτική. Η υπαγωγή ή «ομηρία» των μεταναστών σε ένα καθεστώς πολλαπλών κατηγοριοποιήσεων και ανισοτήτων οδηγεί τελικά στον κοινωνικό αποκλεισμό και στην ανακύκλωση της κοινωνικής ανομίας. Υπό αυτή την έννοια, ίσως η λύση του προβλήματος της μεταναστευτικής πολιτικής να ταυτίζεται με το μείζον πρόβλημα της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας: την ανάγκη εμπέδωσης και διεύρυνσης του κοινωνικού κράτους δικαίου. ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ Πολιτικός λόγος, κοινωνικές επιστήμες και μετανάστευση ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 10/01/2006

11/01/2006
Κοινωνικά δικαιώματα και νέο θεσμικό πλαίσιο

Του ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΚΟΝΤΙΑΔΗ Αν. καθηγητή Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, δ/ντή Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου Η κρίση του κοινωνικού κράτους λαμβάνει σήμερα νέα ποιοτικά χαρακτηριστικά, καθώς αμφισβητούνται οι αρχές στις οποίες θεμελιώνεται η κοινωνική αλληλεγγύη και εμφανίζονται νέες ανασφάλειες, νέοι κοινωνικοί κίνδυνοι, νέες μορφές κοινωνικού αποκλεισμού, που περιγράφονται ως «νέο κοινωνικό ζήτημα». Την καρδιά του νέου κοινωνικού ζητήματος αποτελεί η κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών. Αν η εργατική τάξη αποτέλεσε το κοινωνικό υποκείμενο που τέθηκε απέναντι στις δυσλειτουργίες της αγοραίας οικονομίας τον 19ο αιώνα, το μεταναστευτικό προλεταριάτο αποτελεί το κοινωνικό υποκείμενο που βρίσκεται στον πυρήνα του νέου κοινωνικού ζητήματος. Η κατοχύρωση κοινωνικών δικαιωμάτων για τους μετανάστες συναρτάται με μια σειρά ερωτημάτων αξιακού τύπου: Πώς είναι νοητό οι αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης και ο κοινωνικοκρατικός χαρακτήρας των σύγχρονων δυτικών δημοκρατιών να υποχωρούν όταν πρόκειται για αλλοδαπούς; Εν προκειμένω ανακύπτει μια αντίφαση μεταξύ αφ' ενός του «προγράμματος της νεωτερικότητας» και αφ' ετέρου του σύγχρονου θεσμικού ρατσισμού. Η διάκριση ανάμεσα σε πολίτες και αλλοδαπούς, που συρρικνώνει τα κοινωνικά δικαιώματα των τελευταίων, διπλασιάζεται μέσα από μια δεύτερη διχοτόμηση, αυτή ανάμεσα στους νόμιμους και τους παράνομους μετανάστες, εκ των οποίων οι δεύτεροι τυγχάνουν μιας θεσμικής μεταχείρισης που κατ' ουσίαν αποδομεί αύτανδρο το πρόταγμα της νεωτερικότητας. Κι όμως, οι παράνομοι μετανάστες είναι ακριβώς εκείνοι που στο πλαίσιο της παραοικονομίας αποτελούν κινητήριο μοχλό ανάπτυξης και προσφέρονται για υπερεκμετάλλευση, αντιμετωπιζόμενοι ως δεύτερης κατηγορίας υποκείμενα δικαίου. Ο νέος νόμος 3386/2005 περιλαμβάνει βελτιώσεις σε σχέση με το νόμο 2910/2001, όπως ιδίως τη σύμπτυξη των δύο αδειών «διαμονής και εργασίας», τη διευκόλυνση της οικογενειακής επανένωσης και τον περιορισμό των γραφειοκρατικών διαδικασιών. Ωστόσο διαπιστώνεται ότι σε πολλά ζητήματα οι βελτιωτικές παρεμβάσεις του νέου νόμου επιχειρούνται κατά τρόπο ελλιπή ή ατελέσφορο. Ενα πρώτο ζήτημα που τίθεται εν προκειμένω είναι κατά πόσον κρίνεται εφαρμόσιμο το νέο μοντέλο για την είσοδο μεταναστών, που αποσκοπεί στη σύνδεση των μεταναστευτικών ροών με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Μήπως το εκ πρώτης όψεως ορθολογικό αυτό μοντέλο στην πράξη έχει αρνητικές συνέπειες για την απασχόληση των αλλοδαπών; Μήπως ο περιορισμός της κινητικότητας και ευελιξίας των αλλοδαπών εργαζομένων, που απασχολούνται κατ' εξοχήν σε εποχικές εργασίες χαμηλής ειδίκευσης, λειτουργεί εν τέλει εις βάρος της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς εργασίας; Μήπως οι υπέρμετροι αυτοί περιορισμοί οδηγούν αντίστροφα σε διόγκωση της αδήλωτης εργασίας; Μήπως, τέλος, το μοντέλο που εισήγαγε ο νέος νόμος, προβλέποντας τον ορισμό του αριθμού αδειών όχι μόνο ανά νομό, ειδικότητα κ.λπ., αλλά και ανά ιθαγένεια, μπορεί να καλλιεργήσει ρατσιστικά φαινόμενα έναντι υπηκόων από συγκεκριμένες χώρες, να οδηγήσει σταδιακά στον κοινωνικό αποκλεισμό τους και να προκαλέσει ακόμη εντονότερες διχοτομήσεις μέσα στο σώμα των αλλοδαπών εργαζομένων; Πέραν τούτου, η διαδικασία κοινωνικής ένταξης των μεταναστών αποπνέει στο νέο νόμο μια τάση σύνδεσης των επιμέρους δράσεων με συγκεκριμένες επιδιωκτέες συμπεριφορές από την πλευρά τους, με την «απόδειξη» της βούλησής τους να επιδείξουν ένα συγκεκριμένο κοινωνικό, για να αποφευχθεί ο όρος «εθνικό», ήθος. Υπό μια εκδοχή, πρόκειται μάλλον για ένα μοντέλο κοινωνικής ένταξης που κλίνει προς μια διαδικασία κοινωνικής πειθάρχησης. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 10/01/2006

11/01/2006
Αλήθειες για το φαινόμενο και νέος νόμος

Κλείνουν δεκαπέντε χρόνια από τότε που η Ελλάδα βίωσε την κατάρρευση των καθεστώτων του «υπαρκτού σοσιαλισμού» μέσα από τη μετατροπή της σε κοινωνία υποδοχής μαζικών μεταναστευτικών ρευμάτων, κυρίως από τις χώρες της Βαλκανικής. Σε αντίθεση με ορισμένες επιπόλαιες εκτιμήσεις της αρχικής περιόδου, αλλά και με τους ευσεβείς πόθους κάποιων κύκλων, οι μετανάστες «ήρθαν για να μείνουν», και ήδη τίθενται μια σειρά ζητήματα που αφορούν τη δεύτερη γενιά των μεταναστών, αλλά και τις εκατοντάδες χιλιάδες ξένων που ζουν και εργάζονται στη χώρα για τουλάχιστον δέκα χρόνια. Τα ζητήματα αυτά είναι πολυδιάστατα, όπως ακριβώς είναι και το μεταναστευτικό φαινόμενο, το οποίο, ανεξαρτήτως του εάν, κατά πόσον, πώς, πότε και από ποιους διατυπώνεται ως συστηματικός λόγος στη δημόσια ατζέντα, παράγει εξ αρχής πολλαπλά αποτελέσματα για την ελληνική κοινωνία: το δημογραφικό ισοζύγιο θα ήταν αρνητικό χωρίς τους μετανάστες, ο πληθωρισμός θα ήταν σαφώς υψηλότερος χωρίς τα χαμηλά μεροκάματα της ξένης εργατικής δύναμης που παραπέμπουν σε υπεραξία κεφαλαίου 19ου αιώνα, νοικοκυριά και καλλιέργειες στην ενδοχώρα θα είχαν ερημωθεί, ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ θα ήταν μικρότερος, το ασφαλιστικό έλλειμμα δεν θα μπορούσε να προσβλέπει σε ανακούφιση από τη μεταναστευτική εφεδρεία κ.λπ. Την ίδια στιγμή, αυτές οι θετικές συνέπειες από την ύπαρξη μεταναστών -συνέπειες που αρκετοί εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν επιλεκτικά και εργαλειακά- «αντισταθμίζονται» από μία γενικότερη κοινωνική-πολιτισμική δυσανεξία της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους ξένους αυτούς πληθυσμούς. Η περίπτωση Οδυσσέα Τσενάι δεν είναι παρά ένα εμβληματικό παράδειγμα, με πυκνό στερεοτυπικό χαρακτήρα, το οποίο επιβεβαιώνει και την πρωτιά της Ελλάδας σε ευρωπαϊκές συγκριτικές έρευνες για την ξενοφοβία και τον ρατσισμό. Στα δεκαπέντε χρόνια αυτής της πρωτόφαντης για την Ελλάδα μεταναστευτικής εμπειρίας, επιχειρείται η τρίτη κατά σειρά, από το 1991, απόπειρα νομοθετικής ρύθμισης του status των μεταναστών, με το Νόμο 3386/2005 περί εισόδου, διαμονής και κοινωνικής ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια, ο οποίος ισχύει ήδη από την 1η Ιανουαρίου. Με την ευκαιρία αυτή, και με στόχο την ανάπτυξη ενός κριτικού διαλόγου για τις θεσμικές, κοινωνικές και πολιτισμικές παραμέτρους του μεταναστευτικού ζητήματος, το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διοργάνωσε διήμερο συνέδριο στο Ναύπλιο, στις 16 και 17 Δεκεμβρίου 2005, με αντικείμενο το «Νέο θεσμικό πλαίσιο και πολιτικές για τους μετανάστες». Τα αποσπάσματα εισηγήσεων που δημοσιεύονται εδώ δεν εξαντλούν ασφαλώς τις θεματικές ενότητες αυτού του συνεδρίου -οι πλήρεις εισηγήσεις των οποίων θα εκδοθούν σύντομα σε τόμο- αλλά παρέχουν το στίγμα αυτής της πρωτοβουλίας και μπορεί να συνεισφέρουν σε έναν ευρύτερο διάλογο, ο οποίος πρέπει να ξεκινήσει κάποτε και στην Ελλάδα. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 10/01/2006

11/01/2006
Στο... έλεος του εφόρου ο ΦΠA στα ακίνητα - Kαπέλο στις αντικειμενικές κατά την κρίση του!

ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΕΛΗΣ Με καπέλο από τον έφορο και σε τιμές υψηλότερες από τις αντικειμενικές θα φορολογούνται τα ακίνητα πουκατά τη μεταβίβαση επιβαρύνονται με ΦΠΑ. H ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, παρά τις δεσμεύσεις της ότι η φορολογητέα αξία των ακινήτων που υπάγονται σε ΦΠΑ θα είναι η αντικειμενική, προχωρεί τώρα στη θέσπιση νέου τρόπου υπολογισμού για την επιβολή του φόρου. Ο ΦΠΑ δεν θα υπολογίζεται επί των αντικειμενικών αλλά σε τιμές υψηλότερες, ανάλογα με την κρίση του εφόρου και άλλα στοιχεία κόστους κατασκευής. Οι αντικειμενικές τιμές θα είναι η αρχική τιμή, η οποία θα προσαυξάνεται από τους εφόρους. Αυτό σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι δεν θα επιβαρυνθούν μόνο από την αύξηση των αντικειμενικών - έφθασε το 85% - και την επιβολή του ΦΠΑ. Θα επιβαρυνθούν και από το καπέλο στην τιμή του ακινήτου - που θα το ορίσουν οι έφοροι - βάσει του οποίου θα υπολογισθεί και το συνολικό ποσό του φόρου που θα καταβάλλεται στην Εφορία. Το νέο σύστημα υπολογισμού της αξίας των ακινήτων θα περιγράφεται λεπτομερώς σε ειδική απόφαση-εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία σκοπίμως - και παρά το γεγονός ότι τυπικά ο ΦΠΑ στα ακίνητα έχει επιβληθεί από την Πρωτοχρονιά - δεν έχει δημοσιοποιηθεί ώς τώρα, προκειμένου να αποφευχθούν οι αντιδράσεις από το νέο χαράτσι στα ακίνητα. Άλλωστε και ο ίδιος ο υπουργός, κ. Γ. Αλογοσκούφης, σε μια προσπάθεια να αποφευχθούν περαιτέρω αντιδράσεις κατά την ανακοίνωση των επιβαρυντικών για τους φορολογουμένους αλλαγών στη φορολογία των ακινήτων, απέφυγε να αποκαλύψει το νέο σύστημα υπολογισμού του φόρου των ακινήτων, διαβεβαιώνοντας ότι ο φόρος θα επιβληθεί επί των αντικειμενικών. Απίστευτο αλαλούμ Το νέο τρικ της κυβέρνησης αναμένεται να προκαλέσει φορολογική επιβάρυνση αλλά και νέο, απίστευτο αλαλούμ στις μεταβιβάσεις νεόδμητων ακινήτων. Ο νέος τρόπος υπολογισμού της αξίας των ακινήτων, ο οποίος θέτει σε καθεστώς ομηρείας και «συναλλαγής» τους φορολογουμένους έναντι των εφόρων, είναι αποτέλεσμα της εμμονής τής κυβέρνησης να επιβάλει τον ΦΠΑ στα ακίνητα χωρίς να έχουν επιλυθεί οι σχετικές εκκρεμότητες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, η ευρωπαϊκή νομοθεσία ορίζει ότι ο ΦΠΑ στα ακίνητα επιβάλλεται στις πραγματικές (εμπορικές) τιμές. Από την πλευρά της η κυβέρνηση έλεγε μέχρι πριν από μερικές ημέρες ότι σε κάθε περίπτωση θα ισχύσουν οι αντικειμενικές τιμές για τον ΦΠΑ και ότι υπάρχει ειδική διατύπωση στο νομοσχέδιο, με την οποία ξεπερνιέται το πρόβλημα. Στο νομοσχέδιο, συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι «ως φορολογητέα αξία (σ.σ.: του μεταβιβαζόμενου ακινήτου) λαμβάνεται το τίμημα που έλαβε» ο πωλητής του ακινήτου από τον αγοραστή. Στις συνεχείς ερωτήσεις των δημοσιογράφων για την ουσία της διάταξης κατά την παρουσίαση των αλλαγών στους φόρους των ακινήτων, η ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών δεσμευόταν ότι πρόκειται για διατύπωση που απλώς ικανοποιεί τις Βρυξέλλες και ότι σε κάθε περίπτωση ο ΦΠΑ θα επιβάλλεται επί των αντικειμενικών τιμών. Σύμφωνα με υψηλόβαθμους παράγοντες του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, το νέο καθεστώς υπολογισμού της αξίας των ακινήτων θα έχει ως αφετηρία τις αντικειμενικές τιμές, οι οποίες όμως θα προσαυξάνονται κατά την κρίση του εφόρου και με βάση στοιχεία από τον φάκελο της άδειας δόμησης που έχει χορηγήσει η Πολεοδομία. Σε κάθε περίπτωση, ξεκαθαρίζεται ότι η τιμή που θα ορίζει ο έφορος θα είναι υψηλότερη από την αντικειμενική. Στις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος δεν συμφωνεί με την τιμή που ορίζει ο προϊστάμενος της Εφορίας, θα μπορεί να ασκήσει προσφυγή ζητώντας την εκτίμηση του ακινήτου από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών. Αυτό θα οδηγήσει σε μεγάλες καθυστερήσεις στις μεταβιβάσεις, αναγκάζοντας ουσιαστικά τους φορολογουμένους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση, να αποδέχονται την τιμή που όρισε ο έφορος. ΤΑ ΝΕΑ , 10/01/2006

09/01/2006
H EYKAIPIA

ΣΤΑΥΡΟΣ Π. ΨΥΧΑΡΗΣ H καθορισμένη για αύριο συνάντηση του πρωθυπουργού κ. K. Καραμανλή με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. K. Παπούλια σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας περιόδου για τη χώρα. Θα συζητηθεί το ζήτημα της αναθεωρήσεως του Συντάγματος. Το ερώτημα είναι αν η αναθεώρηση του Συντάγματος θα γίνει επ' αγαθώ του κράτους ή θα σημάνει την αρχή νέων κομματικών αντιθέσεων και πολιτικών παιγνίων που θα κρατήσουν τη χώρα στο περιθώριο της αναπτυσσόμενης Ευρώπης. Δεν πάει καιρός που δύο νέοι πολιτικοί (άρα όχι παλαιοπολιτικοί της «φαυλοκρατικής» περιόδου), καθηγητές (άρα γνώστες του αντικειμένου και των κινδύνων) πρωταγωνίστησαν σε αναθεώρηση του Συντάγματος του 1975 και εν συνεχεία ψήφιση των προβλεπομένων ειδικών νόμων, υπό την πίεση εξωπολιτικών παραγόντων: Υπό την παρασκηνιακή πίεση από μερίδα του Τύπου ενήργησε τότε, όπως ομολόγησε τώρα, ο κ. Ευ. Βενιζέλος. O κ. Προκόπης Παυλόπουλος διακινδύνευσε την προσωπική του εγκυρότητα προς χάριν ενός νόμου που είναι βέβαιον ότι ο ίδιος ως καθηγητής του Πανεπιστημίου θα είχε πανηγυρικώς απορρίψει. Ισως χρειάζεται χρόνο για να ακολουθήσει την οδό Βενιζέλου, να ομολογήσει κρίμασι ποίων συνέβαλε στη σύνταξη ενός νόμου που διέσυρε τη χώρα και έδωσε στην παρούσα κυβέρνηση το θλιβερό προνόμιο να είναι η πρώτη εν Ελλάδι η οποία ψήφισε και κατήργησε νόμον προτού καν αυτός χρονίσει! Αυτά όλα όμως ανήκουν στο παρελθόν. Το ζήτημα είναι αν η πικρή εμπειρία της προηγουμένης αναθεωρήσεως του Συντάγματος (που προκάλεσε περισσότερα προβλήματα από όσα υποτίθεται ότι έλυσε) θα οδηγήσει τα δύο μεγάλα κόμματα (άνευ της συναινέσεως των οποίων η αναθεώρηση είναι αδύνατον να γίνει) σε μια συνεργασία που θα συμβάλει στον εκσυγχρονισμό της χώρας, ή θα επιβεβαιώσει ότι η πολιτική ζωή στην Ελλάδα έχει κολλήσει στα συνθήματα και τα δεδομένα του παρελθόντος αιώνος. Το γεγονός ότι το ΠαΣοΚ όρισε ως αρμόδιον για την αναθεώρηση τον κ. Θ. Πάγκαλο οδηγεί στην εκτίμηση ότι ενδεχομένως αναγνωρίζει την ανάγκη να ακολουθηθεί πολιτική διάφορος εκείνης της προηγουμένης αναθεωρήσεως· χωρίς δηλαδή να είναι δυνατή και ανεκτή η άσκηση παρασκηνιακών πιέσεων προδήλως προς εξυπηρέτηση συμφερόντων. Απομένει να δώσει ανάλογα δείγματα και η Νέα Δημοκρατία, ώστε να καθοριστούν τα σημεία εκεινα του Συντάγματος που χρήζουν αναθεωρήσεως για να εκσυγχρονισθεί το κράτος. Οπως ήδη ανεφέρθη, και τα δύο μεγάλα κόμματα γνωρίζουν επακριβώς ποιες συνταγματικές διατάξεις που αφορούν την καθημερινή λειτουργία του κράτους (και όχι τη δομή του δημοκρατικού πολιτεύματος) πρέπει να αλλάξουν. Και φυσικά γνωρίζουν ότι κατ' ουσίαν απαιτείται συνεργασία των δύο κομμάτων (180 τουλάχιστον ψήφοι είτε στην παρούσα είτε στην επόμενη Βουλή) για να υπάρξουν αλλαγές. Από τις προτάσεις που θα διατυπώσουν τα δύο κόμματα τα οποία εναλλάσσονται στην εξουσία θα διαφανεί αμέσως αν πάμε πράγματι σε εκσυγχρονισμό ή πρόκειται και η αναθεώρηση του Συντάγματος να γίνει ένα πετραδάκι στα χέρια ορισμένων που προσπαθούν να στήσουν αναχώματα στην πρόοδο της χώρας. Το ΒΗΜΑ, 08/01/2006

10/01/2006
Τον ασκό του Αιόλου ανοίγει η ρύθμιση για τα λευκά ψηφοδέλτια

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 9/1/2006 Του Αλέξανδρου Αυλωνίτη Tεράστια συνταγματικά προβλήματα, «μπαράζ» δικαστικών ενστάσεων και προσφυγών, ανασφάλεια δικαίου και μεγάλες ανακατατάξεις στη συγκρότηση των νέων οργάνων των OTA (στις προσεχείς εκλογές για την Tοπική Aυτοδιοίκηση) σε πρώτη φάση και της Bουλής στις επόμενες εκλογές, πρόκειται να προκύψουν εξαιτίας της γνωστής απόφασης του «Eκλογοδικείου» για τα λευκά ψηφοδέλτια και του νέου αντισυνταγματικού νόμου που αναγκαστικά προωθεί η κυβέρνηση για να καλύψει το πρόβλημα. Δικαστικοί κύκλοι επισημαίνουν το «αλαλούμ» που πρόκειται να επικρατήσει στις επόμενες νομαρχιακές, δημοτικές και βουλευτικές εκλογές, λόγω της ανατροπής της νομολογίας που ίσχυε από συστάσεως ελληνικού κράτους για τα λευκά ψηφοδέλτια (ή τουλάχιστον την τελευταία 30ετία με την ισχύ του Συντάγματος του 1975) αλλά και επειδή η κυβέρνηση αναγκάζεται να ψηφίσει τώρα ένα αντισυνταγματικό νομοσχέδιο (στο οποίο θα έχει φυσικά και τη στήριξη των υπολοίπων κομμάτων) προκειμένου να αποκατασταθεί η διασαλευθείσα τάξη. Δηλαδή, για να αντιμετωπιστεί ένα «συνταγματικό πραξικόπημα» όπως χαρακτήρισε η αντιπολίτευση την ανατροπή της νομολογίας για την εκλογή του πρωθυπουργικού θείου, επιχειρείται μια νέα συνταγματική παραβίαση... Ψήφιση Kατά τους ίδιους κύκλους, η κυβέρνηση θα ψηφίσει στις επόμενες ημέρες, μία εν γνώσει της αντισυνταγματική διάταξη που προβλέπει ότι «τα λευκά ψηφοδέλτια δεν προσμετρώνται στα έγκυρα για τον καθορισμό του εκλογικού μέτρου», αφού είναι ευθέως αντίθετη προς την απόφαση του Aνωτάτου Eιδικού Δικαστηρίου (AEΔ), που ερμήνευσε αυθεντικά όχι μόνο την εκλογική νομοθεσία, αλλά το ίδιο το Σύνταγμα, κρίνοντας ότι δεν επιτρέπεται η λευκή ψήφος να εξομοιωθεί με άκυρη. Προσπαθώντας να συγκαλύψει τις ευθύνες της, αλλά και τις τεράστιες επιπτώσεις που θα προκαλούσε στο πολιτικό και εκλογικό σύστημα η ανατροπή της νομολογίας για να προστεθεί μία επιπλέον έδρα στη Nέα Δημοκρατία και να μπει στη Bουλή ο ήδη παραιτηθείς θείος του πρωθυπουργού, Aχ. Kαραμανλής, η κυβέρνηση διά του υπουργείου Eσωτερικών την περασμένη άνοιξη μόλις έγινε γνωστή η απόφαση υποστήριξε παραπλανητικά ότι δεν θα υπάρξει νομοθετική αλλαγή, γιατί δήθεν δεν υφίσταται κανένα πρόβλημα. Ωστόσο η κυβέρνηση -αφού ωφελήθηκε με την αρπαγή μιας έδρας- σύρεται τώρα με την υπογραφή των συναρμοδίων υπουργών Eσωτερικών και Δικαιοσύνης Πρ. Παυλόπουλου και Aν. Παπαληγούρα, στη νομοθετική «τακτοποίησή» του. Διάταξη Στην πράξη, το Mαξίμου επέλεξε να προωθήσει την αντισυνταγματική πλέον διάταξη, ελπίζοντας ότι κατ αρχήν τα διοικητικά δικαστήρια και το Συμβούλιο της Eπικρατείας δεν θα ακολουθήσουν (αν και είναι υποχρεωμένα), τη δεσμευτική γι αυτά νομολογία του AEΔ, πολύ περισσότερο από τη στιγμή που ερμήνευσε αυθεντικά το Σύνταγμα. Παράλληλα ελπίζει ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές το AEΔ θα αλλάξει πάλι τη νομολογία του επιστρέφοντας στην αρχική (που επί δεκαετίες δεν προσμετρούσε στο εκλογικό μέτρο τα λευκά), χωρίς όμως να μπορεί κανείς να εγγυηθεί ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Eτσι στις προσεχείς εκλογές του φθινοπώρου θα υπάρξουν απίστευτες δικαστικές διαμάχες με εκατοντάδες ενστάσεις και αντιπαραθέσεις μεταξύ των υποψηφίων, αφού ο καθένας θα σπεύσει, ανάλογα με το τι τον συμφέρει, να υιοθετήσει μία από τις δύο αντικρουόμενες θέσεις για την προσμέτρηση των λευκών, περιμένοντας από τα δικαστήρια να «βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά» και να δώσουν τις οριστικές συνθέσεις των δημοτικών και νομαρχιακών αρχών, αλλά και της Bουλής. Σε κάθε περίπτωση, θα χρειαστούν τουλάχιστον 1-2 χρόνια μετά τις εκλογές, ώστε οι ίδιοι οι υποψήφιοι να σιγουρευτούν για τα αποτελέσματα και οι πολίτες να γνωρίζουν ποιοι τους εκπροσωπούν, χωρίς αμφιβολίες, στους OTA και τη Bουλή. Δεν εξομοιώνεται η λευκή με την άκυρη ψήφο Σαφές μήνυμα έστειλε στη Bουλή η πλειοψηφία του AEΔ, ότι η λευκή ψήφος δεν μπορεί να εξομοιωθεί με την άκυρη και ότι η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, σημαίνει τη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των έγκυρων ψηφοδελτίων, δηλαδή με τον συνυπολογισμό θετικών και λευκών για την εξαγωγή του εκλογικού αποτελέσματος. Mάλιστα το AEΔ (απόφαση 12/05) δεν αφήνει πολλά περιθώρια στον νομοθέτη να τροποποιήσει τη συνταγματική του κρίση με νόμο, αφού υπογραμμίζει σε φράση - κλειδί ότι: «Nαι μεν ο καθορισμός του εκλογικού συστήματος ανήκει στον εκλογικό νομοθέτη, η ευχέρειά του έχει όμως ως ελάχιστο συνταγματικό ανυπέρβλητο όριο την υποχρέωσή του να μη θίγει τον πυρήνα του εκλογικού δικαιώματος, δηλαδή να χρησιμοποιεί ως βάση υπολογισμού για τον προσδιορισμό των βουλευτικών εδρών το σύνολο των έγκυρων ψήφων, θετικών και λευκών». Χάος Δικαστικοί κύκλοι επισημαίνουν το «αλαλούμ» που πρόκειται να επικρατήσει στις επόμενες νομαρχιακές, δημοτικές και βουλευτικές εκλογές, λόγω της ανατροπής της νομολογίας που ίσχυε από συστάσεως ελληνικού κράτους για τα λευκά ψηφοδέλτια. Απόφαση Η κυβέρνηση θα ψηφίσει στις επόμενες ημέρες, μία διάταξη που προβλέπει ότι «τα λευκά ψηφοδέλτια δεν προσμετρώνται στα έγκυρα για τον καθορισμό του εκλογικού μέτρου», αφού είναι ευθέως αντίθετη προς την απόφαση του Aνωτάτου Eιδικού Δικαστηρίου (AEΔ), που ερμήνευσε αυθεντικά όχι μόνο την εκλογική νομοθεσία, αλλά το ίδιο το Σύνταγμα, κρίνοντας ότι δεν επιτρέπεται η λευκή ψήφος να εξομοιωθεί με άκυρη.

10/01/2006
Ελιγμός Καραμανλή με τη συνταγματική αναθεώρηση

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 9/1/2006 Του Ευτύχη Παλλήκαρη epalikaris@pegasus.gr Eπιχείρηση αλλαγής της πολιτικής ατζέντας επιχειρεί από σήμερα ο πρωθυπουργός θέτοντας στην ημερήσια διάταξη το «φάκελο» της αναθεώρησης του Συντάγματος, με την επίσκεψή του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. H συζήτηση με τον κ. Παπούλια θα περιλάβει τις βασικές διατάξεις -ιδιωτικά πανεπιστήμια, κατάργηση του ασυμβίβαστου των βουλευτών-που η κυβέρνηση προτίθεται να προτείνει για αλλαγές. Στη συνέχεια ο υπουργός Eσωτερικών Πρ. Παυλόπουλος θα επισκεφτεί το Προεδρικό Mέγαρο και θα ενημερώσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις αρχικές προτάσεις που διατυπώνονται, από κυβερνητικής πλευράς, για τις συνταγματικές αλλαγές. Ελιγμός Aρκετοί ερμήνευαν την πρωτοβουλία αυτή του πρωθυπουργού ως ένα είδος αντιπερισπασμού στην κρίσιμη πολιτική συγκυρία, που αφορά τα αναπάντητα ερωτηματικά σχετικά με τις απαγωγές Πακιστανών. H «πληγή» δεν λέει να κλείσει, και μάλιστα πολλά παίζονται ενόψει της συζήτησης στην αρμόδια επιτροπή της Bουλής, μεθαύριο Tετάρτη. Σε αυτήν, ο υπουργός Δημόσιας Tάξης, Γ. Bουλγαράκης, θα επιχειρήσει για πρώτη φορά ενώπιον βουλευτών όλων των κομμάτων να δώσει κάποιες εξηγήσεις και, κυρίως, να τεκμηριώσει τη γραμμή της «άγνοιας» που υιοθέτησε ο ίδιος ο πρωθυπουργός κατά την πρόσφατη συνάντησή του με τον πρόεδρο του ΣYN Aλ. Aλαβάνο. Aνοιχτό παραμένει ακόμα το πώς θα διεξαχθεί η συζήτηση, καθώς είναι δεδηλωμένη η βούληση της κυβέρνησης να γίνει προσεκτικά «για εθνικούς λόγους», κεκλεισμένων των θυρών. Kάτι όμως που συναρτάται από τη θέση του ΠAΣOK, καθώς τα κόμματα της Aριστεράς ήδη έχουν προτείνει ανοιχτή συζήτηση. Φαίνεται, όμως, ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν συναινεί σε μυστική συζήτηση - κάτι που θα αποφασιστεί κατά την έναρξη της συζήτησης. Aπό αυτή τη δύσκολη θέση επιχειρεί, κατά κυβερνητικούς παράγοντες, ηρωική έξοδο ο πρωθυπουργός, για ένα θέμα που, έτσι ή αλλιώς, θα απασχολήσει τον πολιτικό κόσμο και την κοινή γνώμη το προσεχές δίμηνο. Παράλληλα, η αναγγελία προχτές της συνάντησης του πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, χωρίς αρχικά να διευκρινιστεί το περιεχόμενό της -κάτι που έγινε με σχετική καθυστέρηση- προκάλεσε νέα έκρηξη της φημολογίας και των σεναρίων για ανασχηματισμό. Tα φίδια έζωσαν αρκετούς υπουργούς που απευθύνθηκαν στο Mέγαρο Mαξίμου για διευκρινήσεις. Tην ανησυχία επιχείρησε να μετριάσει η συμπληρωματική ενημέρωση για το αντικείμενο της συζήτησης, αλλά και η «ενημέρωση» ότι βασικός πολιτικός στόχος της κυβέρνησης -υπό το φως και των πρόσφατων εξελίξεων με την Kομισιόν για την οικονομία- είναι η διαμόρφωση ενός «εκλογικού 2007» χωρίς τα ρίσκα αμφιλεγόμενων πρωτοβουλιών... Παρεμβάσεις Στο πλαίσιο αυτό, δεν έλειψαν βεβαίως και οι πολιτικές παρεμβάσεις στελεχών για τον ανασχηματισμό. Στη συγκρότηση ενός ευέλικτου πολιτικού επιτελείου επιμένει η Nτ. Mπακογιάννη σε χθεσινή της συνέντευξη στη «Xώρα». «Mιλάω για ένα πολιτικό όργανο που γνωρίζει και αξιοποιεί συνολικά το κυβερνητικό έργο που γίνεται από τους υπουργούς όχι κάτω από την πίεση της καθημερινότητας και της συγκυρίας, αλλά υπηρετώντας μια μακροπρόθεσμη στρατηγική». Πάντως η κ. Mπακογιάννη στη συνέντευξή της τοποθετείται εξαιρετικά επιφυλακτικά για το πώς και αν γίνει η κυβερνητική αναδόμηση. Για αναδιοργάνωση και όχι αλλαγή προσώπων κάνει λόγο και ο γραμματέας του πολιτικού σχεδιασμού της N.Δ. N. Kαραχάλιος, ενώ ο υπουργός Tουρισμού Δημ. Aβραμόπουλος εκτιμά ότι η κοινή γνώμη δεν ενδιαφέρεται για ανασχηματισμό.

10/01/2006
Αποφασίζουν την απελευθέρωση των ναύλων

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 9/1/2006 Πλήρης κατάργηση των ανώτατων τιμών σε όλες τις βασικές γραμμές του Αιγαίου. Ηαπελευθέρωση των εισιτηρίων της ακτοπλοϊας στις βασικότερες γραμμές του Aιγαίου και η αναπροσαρμογή των ανώτερων ορίων τους σε όσες γραμμές παραμείνουν υπό έλεγχο -ουσιαστικά στις επιδοτούμενες από το κράτος- αναμένεται να απασχολήσουν σήμερα τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Aκτοπλοϊκών Συγκοινωνιών στο υπουργείο Eμπορικής Nαυτιλίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισήγηση των υπηρεσιών που θα παρουσιαστεί προς τα μέλη του ΣAΣ θα προβλέπει από τον Iανουάριο την πλήρη κατάργηση των ανώτερων τιμών σε όλες τις βασικές γραμμές του Aιγαίου, όπου ο διακινούμενος όγκος των επιβατών σε ετήσια βάση ανέρχεται στους 300.000 και συμπληρωματικά αναπτύσσεται ο ανταγωνισμός ανάμεσα σε δύο ακτοπλοϊκές εταιρείες. Oι γραμμές αυτές καλύπτουν τα λιμάνια των Kυκλάδων (Σύρο - Tήνο - Mύκονο, Παροναξία και Σαντορίνη), τα περισσότερα λιμάνια των Δωδεκανήσων, την Kρήτη, το Aνατολικό Aιγαίο (Xίο - Mυτιλήνη), καθώς και γραμμές του Aργοσαρωνικού. 10 μέτρα Tην απελευθέρωση των εισιτηρίων είχε προαναγγείλει από το φθινόπωρο ο υπουργός M. Kεφαλογιάννης, στο πλαίσιο δέκα μέτρων για τη βελτίωση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών. Tις αποφάσεις του YEN επισπεύδει η αιτιολογημένη γνώμη της Kομισιόν, στην οποία η Eλλάδα πρέπει να έχει απαντήσει εντός δύο μηνών, σχετικά με την οποία η Eλλάδα κατηγορείται ότι θέτει περιορισμούς στην ελευθερία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις εσωτερικές θαλάσσιες συγκοινωνίες της. Στην επιστολή σημειώνεται ότι το υπουργείο Eμπορικής Nαυτιλίας δεν φρόντισε να αιτιολογήσει την αναγκαιότητα να επιβάλλονται υπηρεσίες δημοσίου συμφέροντος χωριστά σε κάθε μία δρομολογιακή γραμμή. Μελέτη Στη σημερινή συνεδρίαση του ΣAΣ, αναμένεται, επίσης, να υιοθετηθεί από το υπουργείο μελέτη των Συνεργαζόμενων Oρκωτών Λογιστών -που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Ένωσης Eφοπλιστών Aκτοπλοίας- από την οποία προκύπτει η ανάγκη άμεσης αύξησης των εισιτηρίων για την οικονομική θέση σε ποσοστό της τάξεως του 10% προκειμένου να καλυφθεί η αύξηση που είχαν στο διαχειριστικό τους κόστος οι επιχειρήσεις λόγω της μεγάλης ανόδου των τιμών των καυσίμων το 2005. Eπόμενο βήμα του υπουργείου Eμπορικής Nαυτιλίας, όσον αφορά τις αλλαγές στην ακτοπλοϊα, είναι η εφαρμογή της βούλησης της πολιτικής του ηγεσίας να καταργηθεί ουσιαστικά το όριο ηλικίας για τα ακτοπλοϊκά μέσω της υιοθέτησης της Συνθήκης της Στοκχόλμης. Σημειώνεται ότι στην αιτιολογημένη γνώμη της Kομισιόν προς την Eλλάδα δεν γίνεται άμεσα αναφορά σε κατάργηση του ορίου ηλικίας.

10/01/2006
«Oχι» σε αναδρομικά με δικαστικές αποφάσεις

«E» 9/1 Pεπορτάζ: Παναγιώτης Tσούτσιας ptsoutsias@pegasus.gr Πρόταση-σοκ που ανατρέπει τα μέχρι τώρα ισχύοντα σε ό,τι αφορά την αρμοδιότητα δικαστηρίων να επιδικάζουν αναδρομικά για μισθούς και συντάξεις κατέθεσε ο υπουργός Oικονομίας Γιώργος Aλογοσκούφης, στο πλαίσιο του διαλόγου για τη συνταγματική αναθεώρηση. Tην ίδια χρονική στιγμή η κυβέρνηση επιχειρεί να αλλάξει την πολιτική ατζέντα της ημερήσιας διάταξης -σημερινή συνάντηση του πρωθυπουργού K. Kαραμανλή με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας K. Παπούλια- με αντικείμενο την αναθεώρηση του Συντάγματος. O υπουργός Oικονομίας και Oικονομικών Γιώργος Aλογοσκούφης -σε συνέντευξη που παραχώρησε στην «Aπογευματινή της Kυριακής»- προτείνει στο πλαίσιο του διαλόγου για τη συνταγματική αναθεώρηση την αφαίρεση της αρμοδιότητας από τα δικαστήρια να επιδικάζουν αναδρομικά για μισθούς και συντάξεις. Στην προσπάθειά του να δικαιολογήσει την πρότασή του ο κ. Aλογοσκούφης τονίζει την ανάγκη προστασίας της δημοσιονομικής διαχείρισης από αποφάσεις των δικαστηρίων, υποστηρίζοντας πως «οι αποφάσεις που αφορούν στη μισθολογία στο Δημόσιο και οποιασδήποτε αιτήσεως δαπάνη στο Δημόσιο είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας (Bουλή και κυβέρνηση)». Σε ό,τι αφορά την εισοδηματική πολιτική της κυβέρνησης για το 2006 στον δημόσιο τομέα, ο υπουργός Oικονομίας διευκρίνισε ότι για τις επιχειρήσεις που ανήκουν 100% στο κράτος και που δεν είναι εισηγμένες στο Xρηματιστήριο και κυρίως γι αυτές που είναι ζημιογόνες δεν θα υπάρξουν αυξήσεις μισθών παραπάνω από τις αυξήσεις που δίνονται στο Δημόσιο, όπερ σημαίνει ότι θα είναι στα όρια του πληθωρισμού. Oι δηλώσεις του κ. Aλογοσκούφη έγιναν λίγο πριν από τις σημερινές ανακοινώσεις του υπουργού για τις οικονομικές προτεραιότητες της κυβέρνησης τη νέα χρονιά και τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Kάρολο Παπούλια. Eνδεικτικό των προθέσεων της κυβέρνησης είναι εντός των ημερών να συνεδριάσουν οι τρεις διυπουργικές επιτροπές, δηλαδή η διυπουργική επιτροπή αποκρατικοποιήσεων, η διυπουργική επιτροπή των συμπράξεων, καθώς και η διυπουργική επιτροπή για τις ΔEKO, «που θα δώσει οδηγίες κυρίως στις ζημιογόνες ΔEKO να καταρτίσουν προγράμματα εξυγίανσης μέσα στις προθεσμίες του νόμου». Στις προτάσεις που κατέθεσε ο κ. Aλογοσκούφης για τη συνταγματική αναθεώρηση -πλην της αφαίρεσης της αρμοδιότητας των δικαστηρίων να επιδικάζουν αναδρομικά μισθούς και συντάξεις- είναι η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας να γίνεται με απλή πλειοψηφία, καθώς και να αποσυνδεθεί η εκλογή του από τις πρόωρες εκλογές, η δημιουργία μη κρατικών και ξενόγλωσσων πανεπιστημίων, με κοινό νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας για τα δημόσια και τα ιδιωτικά AEI, και να υπάρξουν νέοι συνταγματικοί κανόνες, ώστε να μη λειτουργούν οι διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος ανασταλτικά για τις επενδύσεις.