Υποθηκοφυλακεία

Υποθηκοφυλακείο Αλιάρτου Αθηνών 47,32001

Fax.: 2268023350

Προϊστάμενος: Στ. Τσάκαλος