Υποθηκοφυλακεία

Υποθηκοφυλακείο Αλεξανδρείας Μακεδονομάχων & Σχολείων,59300

Fax.: 2333024711

Προϊστάμενος: Αικ. Πέππα Μπάσδρα