Υποθηκοφυλακεία

Υποθηκοφυλακείο Ακράτας Ακράτα,25006

Fax.: 2696022505

Προϊστάμενος: Παρασκευή Παρασκευοπούλου