Υποθηκοφυλακεία

Υποθηκοφυλακείο Αιτωλικού Βίτσι 4,30400

Τηλ.: 2632023290
Fax.: 2632023290

Προϊστάμενος: Θεοδώρα Καραπάνου