Υποθηκοφυλακεία

Υποθηκοφυλακείο Αγίου Νικολάου Γαβριήλ 4,72100

Τηλ.: 2841022965
Fax.: 2841022153

Προϊστάμενος: Αικ. Τoράκη