Υποθηκοφυλακεία

Υποθηκοφυλακείο Αγιάσου ,81101

Fax.: 2252023156

Προϊστάμενος: Μαρία Μυλωνά