Υποθηκοφυλακεία

Υποθηκοφυλακείο Αγίας Παρασκευής Ψαρρών 43,15342

Τηλ.: 2106013878
Fax.: 2106015113

Ημ/νία Ιδρύσεως: 15 / 12 / 1965 Προϊστάμενος: Γ. Ξεκαλάκη