Υποθηκοφυλακεία

Υποθηκοφυλακείο Αβίας Κάμπος,24016

Fax.: 2721071544

Προϊστάμενος: Ευστ. Στεφανέα  Μωραγιώργα