Υποθηκοφυλακεία

Υποθηκοφυλακείο Αθήνας Αριστοτέλους 175, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 112 51

Fax.: 2108640099

Προϊστάμενος: Μαρία Κατσιαμπάκου