Υπουργείο Δικαιοσύνης

Tμήμα Ίσης Μεταχείρισης & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 96 - ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 2131301529