Σύνδεσμος Ανώτερων & Ανώτατων Δικαστικών Λειτουργών

Σύνδεσμος Ανώτερων & Ανώτατων Δικαστικών Λειτουργών Λ. Αλεξάνδρας 121, Άρειος Πάγος Αθήνα, 11522

Τηλ.: 2106419227