Σύλλογος Πτυχιούχων Δικαστικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης

Σύλλογος Πτυχιούχων Δικαστικών Υπάλληλων Θεσσαλονίκης (Δικαστικό Μέγαρο) 26ης Οκτωβρίου Θεσσαλονίκη, 54626

Τηλέφωνο 1 - Τηλ.: 2310507220

Τηλέφωνο 2 - Τηλ.: 2310507426