Εφ. Πατρών

Σύλλογος Εφ. Πατρών Παντανάσσης 29, 26 221, Πάτρα

Τηλ.: 2610341303
Fax.: 2610321347