Εφ. Λάρισας - Δυτικής Μακεδονίας

Σύλλογος Εφ. Λάρισας – Δυτικής Μακεδονίας Μανωλάκη 13-15, 41 222, Λάρισα

Τηλ.: 2410254257
Fax.: 2410254257