Εφ. Ιωαννίνων - Κέρκυρας

Σύλλογος Εφ. Ιωαννίνων – Κέρκυρας , Μιχαήλ Αγγέλου 18, 45 332, Ιωάννινα

Τηλ.: 2651028826
Fax.: 2651079115