Εφ. Αθηνών - Πειραιώς - Αιγαίου - Δωδεκανήσου

Σύλλογος Εφ. Αθηνών- Πειραιώς- Αιγαίου- Δωδεκανήσου Καποδιστρίου 24, 106 82, Αθήνα

www.dikastikoi-epimelites.gr

Τηλέφωνο 1 - Τηλ.: 2103837081 - Fax.: 2103811372

Τηλέφωνο 2 - Τηλ.: 2103812905