Εφ. Θράκης

Σύλλογος Εφ. Θράκης Μπουμπουλίνας 14, 68 100, Αλεξανδρούπολη

Τηλ.: 2551032107
Fax.: 2551032107