Σύλλογος Διοικητικών Υπαλλήλων Ν.Σ.Κ.

Σύλλογος Διοικητικών Υπάλληλων Ν.Σ.Κ Ακαδημίας 68 και Χαρ. Τρικούπη, Αθήνα, Τ.Κ. 101 10--Τ.Θ. 1100, Γραφείο 614, 6ος όροφος

http://www.nsk.gr/ΣΔΥΝΣΚ/tabid/141/Default.aspx sdynsk@nsk.gr

Τηλέφωνο 1 - Τηλ.: 2103328345 - Fax.: 2103328175

Τηλέφωνο 2 - Τηλ.: 2103328146

Τηλέφωνο 3 - Τηλ.: 2103328164