Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Πτυχιούχων Ανώτερων & Ανώτατων Σχολών Θεσσαλονίκης & Λοιπών Επαρχιών

Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Πτυχιούχων Ανώτερων & Ανώτατων Σχολών Θεσσαλονίκης και Λοιπών Επαρχιών 26ης Οκτωβρίου Θεσσαλονίκη, 54626

Τηλ.: 2310548020