Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Πτυχιούχων Ανωτάτης & Ανωτέρας Εκπαίδευσης Ν. Αττικής

Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Πτυχιούχων Ανωτάτης και Ανωτέρας Εκπαίδευσης Ν. Αττικής Πρωτοδικείο Αθηνών (πρώην Σχολή Ευελπίδων) Κτίριο 4 – Γραφείο 206

Τηλ.: 210-8841617


dyae01@gmail.com

dyae.wordpress.com