Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Αθηνών

Σύλλογος Δικαστικών Υπάλληλων Αθηνών (Πρωτοδικείο Αθηνών) Αθήνα, 10171, Κτίριο 12, γραφείο 2 (ισόγειο)

info@sdya.gr

www.sdya.gr

Τηλέφωνο 1 - Τηλ.: 2108842403 - Fax.: 2108842403

Τηλέφωνο 2 - Τηλ.: 2108840370