Πρωτοδικεία

Πρωτοδικείο Άμφισσας Λ. Σαλώνων 18, Τ.Κ. 331 00, ΑΜΦΙΣΣΑ

Τηλ.: 22650 28393


Γραμματεία - Τηλ.: 22650 28262

Ποινικό Τμήμα - Τηλ.: 22650 23916 - Fax.: 22650 22588, 22650 28729 (ανακριτικο)

Πρόεδρος - Τηλ.: 22650 28393