Πάτρας

Πάτρας Κανακάρη 101, Τ.Κ. 262 21 Πάτρα

Τηλ.: 2610223582
Fax.: 2610622926