Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος

Ομοσπονδία Δικαστικών Υπάλληλων Ελλάδος (Πρωτοδικείο Αθηνών) Αθήνα, 10171, Κτίριο 13, γρ. 201

info@odye.gr

www.odye.gr

Τηλέφωνο 1 - Τηλ.: 2108253646 - Fax.: 2108826172

Τηλέφωνο 2 - Τηλ.: 2108253649

Τηλέφωνο 3 - Τηλ.: 2108826464