Λάρισας

Λάρισας Βελή 4, Τ.Κ. 411 10 Λάρισα

Τηλέφωνο 1 - Τηλ.: 2410535552 - Fax.: 2410535552

Τηλέφωνο 2 - Τηλ.: 2410535880