Υποθηκοφυλακεία

Κτηματολογικό Γραφείο Ρόδου Πλατεία Ελευθερίας Τ.Κ. 851 00 ΡΟΔΟΣ

Fax.: 2241035107

Προϊστάμενος: Νικ. Ματσάκης