Υποθηκοφυλακεία

Κτηματολογικό Γραφείο Κω - Λέρου Ακτή Κουντοριώτου, Τ.Κ. 853 00

Τηλ.: 2242029300
Fax.: 2242022468

Προϊστάμενος: Διονυσία Παπαχρήστου