Φυλακές

Κεντρική Αποθήκη Υλικού Φυλάκων Κορυδαλλού ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΑΘΗΝΑ T.K.: 18110

Γραμματεία - Τηλ.: 210 4960553

Διεύθυνση - Τηλ.: 210 4950343 - Fax.: 210 4972917

Υπηρ. Εξωτ. Φρούρησης Φυλακών - Τηλ.: 210 4959993