Υπηρ. Επιμελ. Ανηλίκων

Ιωαννίνων

Τηλέφωνο 1 - Τηλ.: 26510 32400 - Fax.: 26510 23888

Τηλέφωνο 2 - Τηλ.: 26510 88720 - Fax.: 26510 23888