Ιωαννίνων

Ιωαννίνων Χαρ. Τρικούπη 2, Τ.Κ. 454 44 Ιωάννινα

Τηλέφωνο 1 - Τηλ.: 2651065151 - Fax.: 2651065151

Τηλέφωνο 2 - Τηλ.: 2651026606