Πειραιάς

Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά Γούναρη 31-33 Πειραιάς

Τηλέφωνο 1 - Τηλ.: 2104110551 - Fax.: 2104128639

Τηλέφωνο 2 - Τηλ.: 2104177876