Πάτρα

Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πάτρας Ρίο Πατρών, Τ.Κ 26500, Πάτρα.

Τηλ.: 2610-999932
Fax.: 2610-999932