Ναύπλιο & Καλαμάτα

Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ναυπλίου και Καλαμάτας Κύπρου 2 Τ.Κ.21100 Ναύπλιο

Τηλ.: 27520-99033
Fax.: 27520-99309