Λάρισα

Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας Σκαρλάτου Σούτσου 3.

Τηλ.: 2410-549815
Fax.: 2410-532157