Λαμία

Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λαμίας Παπασιοπούλου τέρμα Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας Τ.Κ. 35100

Τηλ.: 22310-63264
Fax.: 22310-63273