Κέρκυρα

Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κέρκυρας Ι. Ανδρεάδη 1 Νοσοκομείο Κέρκυρας Β΄ Πάροδος Ελευθερίου Βενιζέλου 5.

Τηλέφωνο 1 - Τηλ.: 2661082243 - Fax.: 2661082252

Τηλέφωνο 2 - Τηλ.: 2661082242 - Fax.: 2661035051

Τηλέφωνο 3 - Τηλ.: 2661088263