Δυτική Μακεδονία

Ιατροδικαστική Υπηρεσία Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη) Μαμάτσιου 1, Τ.Θ 288 Τ.Κ 50100

Τηλ.: 24610-33568
Fax.: 24610-33872