Αιγαίο

Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αιγαίου (Σύρου) Λαδοπούλου 8, Τ.Κ. 84100, Σύρος.

Τηλ.: 22810-88933
Fax.: 22810-88933 22810-85004 Γραμματεία