Αθήνα

Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών Αναπαύσεως 10, Τ.Κ. 11636 Αθήνα

Τηλέφωνο 1 - Τηλ.: 2109244900 - Fax.: 2109219100

Τηλέφωνο 2 - Τηλ.: 2109219002