Θεσσαλονίκη

Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης Πλατεία Δημοκρατίας 1, 3ος όροφος, Τ.Θ.19757, Τ.Κ 54012, Θεσσαλονίκη.

Τηλ.: 2310-550413
Fax.: 2310-550415