Υπουργείο Δικαιοσύνης

Γραφείο Υπουργού - Πρωτόκολλο γρ. Υπουργού ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 96 - ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 2131307541