Υπουργείο Δικαιοσύνης

Γραφείο Γενικού Γραμματέα - Γραμματεία Γενικού Γραμματέα ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 96 - ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 2131307532