Υπουργείο Δικαιοσύνης

Γραφείο Ειδικού Γραμματέα - Γραμματεία Ειδικού Γραμματέα ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 96 - ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 2131307404