Γεν. Επιτροπεία Τακτικών Διοικ.

Γεν. Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 85, Τ.Κ 11 524, ΑΘΗΝΑ

g-epitropia-d-d@otenet.gr

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ - Τηλ.: 210 6980076 - Fax.: 210 6980076

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - Τηλ.: 210 6962367

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - Τηλ.: 210 6962371

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - Τηλ.: 210 6962372

ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ & ΑΝΤΕΠΙΤΡΟΠΟΙ - Τηλ.: 210 6962369

ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ & ΑΝΤΕΠΙΤΡΟΠΟΙ - Τηλ.: 210 6962370

ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ & ΑΝΤΕΠΙΤΡΟΠΟΙ - Τηλ.: 210 6962373

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ - Τηλ.: 210 6269368