Υπουργείο Δικαιοσύνης

Γεν. Δν/ση Σωφρονιστικής Πολιτικής ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 96 - ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 2131307228
Fax.: 2131307437

ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Δ/ντής)

ΔΝΣΗ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ - Τηλ.: 2131307231 - ΚΟΥΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Δ/ντής)

ΤΜΗΜΑ ΕΠ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΖΟΜΕΝΩΝ - Τηλ.: 2131307241 - Fax.: 2131307461 - ΣΠΑΝΟΜΙΧΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ (Προϊστάμενος)

ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ - Τηλ.: 2131307239 - Fax.: 2131307458 - ΓΕΩΡΓΗ ΓΙΟΥΛΗ (Προϊστάμενος)

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΝΕΩΝ - Τηλ.: 2131307227 - Fax.: 2131307431

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΝΕΩΝ - Τηλ.: 2131307226 - Fax.: 2107483326 - ΛΑΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ (Προϊστάμενος)